Foto: Herbert Wiggerman AlgemeenNieuws

CBS: minder varkens, geitenstapel stabiliseert

De varkensstapel is in Nederland dit jaar licht gekrompen, de geitenstapel blijft redelijk stabiel.

Mede als gevolg van de stoppersregelingen is de Nederlandse varkensstapel dit jaar licht gekrompen ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het CBS op basis van (voorlopige) cijfers uit de jaarlijkse Landbouwtelling.

Nederland telde in april 2021 11,4 miljoen varkens, 4% minder dan een jaar eerder op hetzelfde peilmoment. Toen waren dat er nog 11,95 miljoen. In de jaren daarvoor waren het er steeds ruim 12 miljoen.

Saneringsregeling en stoppersregeling

Het gaat om cijfers uit de Landbouwtelling die is gedaan in april 2021. Het CBS schrijft de daling (onder meer) toe aan de saneringsregeling voor de varkenshouderij en de stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij. Het aantal varkensbedrijven is flink afgenomen de afgelopen jaren. In 2017 waren dit er 4.301, nu een kleine 3.400.

Bij de rundveestapel zijn geen grote verschillen te melden. Die blijft met 3,8 miljoen dieren nagenoeg gelijk. Ook de geitenstapel blijft redelijk stabiel, met een lichte stijging naar in totaal 482.000 melkgeiten. Hier is het effect van de geitenstop zichtbaar.

Melkgeiten

Tot vorig jaar toonde het aantal melkgeiten ieder jaar flinke groei. In 10 jaar tijd is het aantal bijna verdubbeld. In 2011 telde Nederland nog 250.000 melkgeiten.

Het aantal kippen in Nederland is de afgelopen jaren dalende. In 2015 telde Nederland nog ruim 106 miljoen kippen, nu zijn dat er net geen 100 miljoen.

Beheer
WP Admin