Foto: Peter Roek AkkerbouwNieuws

Cargill betaalt Europese boeren voor verduurzaming

Cargill gaat boeren in Duitsland, Frankrijk, Polen en Roemenië extra betalen voor de toepassing van regeneratieve landbouwmethoden. Zo betaalt het Amerikaanse agroconcern boeren een vergoeding voor verbetering van de bodemgezondheid. Daarnaast betaalt het bedrijf voor activiteiten met een positieve impact op het milieu. Bijvoorbeeld de opslag van koolstof – in de vorm van organische stof – in de bodem. Voor Nederland liggen er nog geen concrete plannen, zo laat een woordvoerster van Cargill weten.

 

Cargill past het programma RegenConnect nu twee jaar toe in de Verenigde Staten (VS). Het landbouwprogramma wordt daar verder uitgerold van 15 naar 24 staten. Deelname is vrijwillig. Boeren krijgen hulp bij het verbeteren van de bodemkwaliteit. Ook ontvangen ze steun bij het nemen van maatregelen die bijdragen aan een klimaatneutrale toeleveringsketen. Boeren die deelnemen kunnen volgens Cargill kiezen voor praktijktoepassingen die bij hun bedrijf passen. Het gaat bijvoorbeeld om het zaaien van groenbemesters of vanggewassen en het niet langer ploegen van de grond.

Cargill ondersteunt verduurzaming

Cargill biedt technische ondersteuning en wil boeren in contact brengen met de groeiende koolstofmarkt. Veel grote bedrijven zijn volgens Cargill bezig hun ecologische voetafdruk te verkleinen en willen regeneratieve landbouw ondersteunen. Deelnemers in de VS kunnen voor het seizoen 2023/24 rekenen op een vergoeding van omgerekend zo’n € 80 per ton CO2-vastlegging per hectare. Voor de Europese boeren die aan Cargill leveren geeft het concern aan marktconforme prijzen te gaan betalen.

Boeren in Nederland kunnen vooralsnog niet deelnemen aan RegenConnect. Een woordvoerster van Cargill geeft aan dat de onderneming uitbreiding van het programma naar andere Europese lidstaten onderzoekt. De focus ligt eerst op de vier genoemde Europese landen. In Nederland werkt Cargill wel samen met Wageningen UR om de stand van zaken wat betreft kennis en innovaties over regeneratieve landbouw in Europa in beeld te brengen. Hierbij ligt de focus op de grote rijgewassen.

 

Beheer
WP Admin