Coulissenlandschap op de boerderij van Pieter de Jong in Surhuisterveen (Fr.) - Foto: Anne van der Woude AlgemeenNieuws

Capaciteit Ecologische Autoriteit knelt nu al

Er staat hoge druk op de vorig jaar opgerichte Ecologische Autoriteit om natuurdoelanalyses en provinciale gebiedsplannen te beoordelen. De Ecologische Autoriteit kan dit jaar ruim de helft van de benodigde adviezen uitbrengen.

Dat zegt voorzitter Hans Mommaas in het eerste interview dat hij geeft als voorzitter van de Ecologische Autoriteit.

Natuurdoelanalyses zijn onderdeel van de gebiedsprogramma’s die de provincies voor 1 juli van dit jaar moeten inleveren. De analyses moeten voor 1 april klaar zijn.

Interview met weekblad Boerderij

Mommaas zegt in een interview met weekblad Boerderij dit jaar ruimte te hebben voor ongeveer 80 adviezen, terwijl er 130 natuurdoelanalyses worden opgesteld. En die moeten ook beoordeeld.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gaat ervan uit dat niet alle natuurdoelanalyses van een advies zijn voorzien als de provincies op 1 juli dit jaar de 12 gebiedsprogramma’s inleveren. Het ministerie erkent dat er “grenzen zitten aan wat de Ecologische Autoriteit kan leveren.”

Wat zijn natuurdoelanalyses?

Een natuurdoelanalyses beschrijft op welke manier beschermde natuur kan worden behouden, hersteld en verbeterd. De analyses maken deel uit van de gebiedsplannen van de provincies. In de gebiedsprogramma’s zeggen de provincies hoe ze niet alleen het natuurherstel willen invullen, maar ook hoe ze de bodem-, water- en klimaatopgaven willen halen. Innovatie en verandering van landbouwbedrijven horen daarbij. Ook worden opkoop- en beëindigingsregelingen ingezet.

We bouwen met een noodgang capaciteit op

Mommaas’ inschatting is dat de autoriteit dit jaar ruimte heeft voor ongeveer 80 (van de 130) adviezen. “We zijn met een noodgang capaciteit aan het opbouwen. Maar bij ons staat zorgvuldigheid voorop. Niemand heeft iets aan een snelle exercitie die na verloop van tijd weer allerlei onzekerheid en onduidelijkheid oplevert.”

Natuurdoelanalyses nu testen

Als de autoriteit voor 1 juli geen advies uitbrengt over de natuurdoelanalyses die in de gebiedsplannen worden opgenomen, dan worden die later beoordeeld, stelt het ministerie van LNV.

Op dit moment worden de eerste natuurdoelanalyses in een pilot getest. Met de ervaringen uit de pilot kan er misschien een andere prioriteit worden gesteld. Bijvoorbeeld voorrang geven aan natuurgebieden waar ecologisch gezien snel moet worden ingegrepen.

Reacties

  1. Wordt toch niet geaccepteerd; boeren-burgerlijke-ongehoorzaamheid …
    (Onder het mom van ‘democratisch vastgesteld’ …) ***-koek !deze reactie is automatisch gemodereerd

  2. Wat voor soort lieden maken die natuurdoelanalyses? Waarschijnlijk groen linksers, vegans en ecolo’s. Afgestudeerden mét een sterke persoonlijke mening die als deskundig ingehuurd worden. Boeren die geheel afhankelijk worden van ecolo’s: bravo overheid, slim gemaakt

Beheer
WP Admin