Tot de verkiezingen voor Provinciale Staten wordt via verschillende kanalen gesteld dat de voedselproductie onder druk staat. - Foto: Geefboerentoekomst.nl AlgemeenNieuws

Campagne voor ‘bedreigde boer’

Met een grootscheepse publiekscampagne willen (voer-)bedrijven en regionale landbouworganisaties de positie van de boer markeren.

Tot de verkiezingen voor de Provinciale Staten wordt via verschillende kanalen – onder meer via radiospots – gesteld dat de voedselproductie in Nederland onder druk staat en het beleid de boer ‘bedreigt’. Ook komt er een kieswijzer.

De initiatiefnemers zijn de regionale landbouworganisaties ZLTO, LLTB en LTO Noord samen met voerbedrijven De Heus, Agruniek Rijnvallei, Voergroep Zuid, Vitelia, Fransen Gerrits, Nijssen Company, De Valk Wekerom en mestverwerker BMC Moerdijk.

De campagne is een voortzetting van een eerder initiatief dat met name in Zuid-Nederland is ingezet.

Meer bedrijven uitgenodigd voor deelname

Grote voerbedrijven als Agrifirm en ForFarmers zijn geen initiatiefnemer, coöperatieve zuivelondernemingen als FrieslandCampina ook niet. Op de website worden andere bedrijven uitgenodigd deel te nemen aan de campagne. De initiatiefnemers stellen dat het overheidsbeleid door verschillende brillen kan worden bekeken maar dat zij hun eigen bril kiezen.

De initiatiefnemers stellen in ronkende campagneteksten dat het ‘waanzin’ is dat de overheid ruim € 24 miljard besteedt aan stikstofreductie en natuurherstel. Dat geld kan beter worden besteed aan zorg, woningbouw en veiligheid, of de schadeloosstelling voor de aardbevingsschade in Groningen.

Niet insteken op sanering maar innovatie

Bij het stikstofbeleid moet niet worden ingestoken op sanering, maar op innovatie. “Zo bereiken we natuurwinst met behoud van een vitaal platteland.” De initiatiefnemers benadrukken dat niet alleen boeren, maar ook industrie en het verkeer een bijdrage moeten leveren aan de stikstofreductie.

De campagne is gericht op burgers, maar rekent nadrukkelijk ook op inzet en bijval van boeren. In een bericht aan de ‘beste burgers van Nederland’ staat: “Wil je nog van eerlijk Nederlands eten genieten in 2030? Dan moeten we er samen voor zorgen dat onze boeren blijven. De boeren willen graag mét de overheid stikstof en klimaatverandering aanpakken. Daar is overleg en tijd voor nodig. Doen we dit niet, dan wordt jullie eten met uitsterven bedreigd.”

Kieswijzer voor verkiezingen Provinciale Staten

Volgens de initiatiefnemers leidt het stikstof- en klimaatbeleid ertoe dat de kostprijs “fors omhoog” gaat. “Daardoor kunnen onze boeren niet meer concurreren met boeren uit andere landen.”

De campagne ‘Geef Boeren Toekomst’ loopt in elk geval tot de verkiezingen voor Provinciale Staten (15 maart). Op de website komt een kieswijzer zodra de partijprogramma’s per provincie bekend zijn.

Sympathisanten kunnen zelf bijdragen aan de campagne door posters te downloaden en op te hangen of te gebruiken in sociale media.

De initiatiefnemers doen geen poging neutraal of objectief te blijven. Boodschappers hebben vaak een eigen agenda, stellen ze. “Logisch dat het dan afhankelijk is van de boodschapper hoe het verhaal wordt gebracht. Dat geldt uiteraard ook voor dit initiatief.”

Lees meer over de verkiezingen!

Reacties

 1. Ven, graag gedaan joh.
  Mijn mening en uitspraken zijn bikkelhard.
  Zo ben ik zelf ook altijd behandeld.
  Wie daar niet tegen kan: sla mij over.
  Trek je van mij niks aan, zou ik zeggen.

 2. even aders
  we zorgen wel voor voedsel wat uit het buiten land nog duurder wordt als we er mee stoppen
  en we onder houden het grootste deel van nl
  en ook nog netjes
  de water schappen onder houden veel minder ha en moet je eens kijken wat jij daar voor moet betalen
  van ons krijg je eerlijk voedsel

  1. Vervolg: Hoeveel boeren zijn er eigenlijk in Nederland?
   53.919 volgens de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat was aan het begin van het jaar. Daarmee vertegenwoordigen de boeren 0,6 procent van de totale werkgelegenheid in Nederland. Inmiddels zal het aantal agrariërs minder zijn, want per dag stoppen gemiddeld drie boerenbedrijven. Die trend is al jaren aan de gang.
   De grootste groep zijn de melkveehouders. Daarvan zijn er zo’n 16.000. Daarnaast zijn er bijna 11.000 akkerbouwers en ruim 6700 bedrijven in de tuinbouw. Zowel glastuinders als vollegrondstelers. Daarnaast zijn er nog zo’n 5300 bedrijven actief in de varkenshouderij.
   Aantallen bedrijven zegt overigens niet alles. Want in de pluimveehouderij zijn bijvoorbeeld nog geen 1500 bedrijven actief. Maar die huisvesten wel 35 miljoen leghennen en 48 miljoen vleeskuikens.
   DIT ZIJ DE CIJFERS Dus doe je niet groter voor dan je bent de agrarische tak is in economisch opzicht best belangrijk maar belangrijk maar echt niet meer dan dat, en kan in de verste verte niet in de schaduw van de bouw staan dus enige bescheidenheid zou de boer niet misstaan

 3. he barcode mannetje
  blijf bij het onderwerp
  in den haag gooien ze ook modder naar elkaar
  daar lossen ze ook niets op daar maken ze alleen maar problemen
  maar toch bedankt voor je reactie
  al dacht ik een antwoord van je te krijgen
  mvg ven

 4. omdat Frica door verstandige bestuurders geleid wordt beste Hakkert, daarom.
  Ven, voor je verder gaat, neem een paar lessen Nederlands.
  Daar leer je dat je pa-r-keren niet fonetisch moet schrijven en dat chemisch veel ingewikkelder is dan chemis.

Beheer
WP Admin