Premium
Veruit het grootste deel van de oudere slachtrunderen zijn koeien uit de melkveehouderij. Er worden er steeds meer uit het buitenland aangevoerd alhoewel de absolute aantallen beperkt zijn. Daarnaast bestaat de categorie uit (luxe) meststieren en zoogkoeien. - Foto: Boerderij RundveeAchtergrond

Buitenlandse koe naar Nederlandse slachterij

Beheer
WP Admin