Foto: Anne van der Woude AlgemeenNieuws

Budget subsidie asbestverwijdering verhoogd

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu heeft het budget voor de subsidieregeling verwijdering asbestdaken voor 2017 verhoogd van € 15 naar € 25 miljoen.

Dijksma heeft dit besloten vanwege de grote populariteit van de regeling. In april is het subsidieplafond al in zicht. “Gelet op de doelstellingen van de subsidieregeling om de verwijdering van asbestsanering in de eerstkomende jaren zoveel mogelijk te stimuleren, is het wenselijk dat ook in de rest van 2017 nog subsidie kan worden verstrekt. Daarom is een deel van het budget dat voor de subsidieregeling beschikbaar is naar voren gehaald om al in 2017 beschikbaar te stellen”, aldus het ministerie.

Beheer
WP Admin