Foto: Henk Riswick PluimveeNieuws

Broederijen bepleiten een kleiner AI-beperkingsgebied

Broederijen willen af van de 10 km-beperkingsgebieden bij uitbraken van hoogpathogene vogelgriep. Ze vragen zich af of beperkingsgebieden met een straal van 5 km niet hetzelfde effect hebben op het tegengaan van verspreiden van een besmetting.

De recente AI-uitbraken zijn niet het gevolg van versleping wat in 2003 wel een belangrijke rol speelde bij de verspreiding. “Welke sprongen maakt het huidige virus? En hoeveel besmettingen zouden we meer hebben gehad als we 3 of 5 kilometer als buitengrens hadden gehad”, vroeg Jan Vroegindeweij, directeur van Kuikenbroederij Het Anker in Ochten (Gld.), zich dinsdag 4 april af tijdens een studiedag van de WPSA in Wijchen (Gld.). “Het had zeker veel logistieke en dierwelzijnsproblemen gescheeld. Door een beperkingsgebied van 10 km te verkleinen naar 5 km, zou 75% van onze logistieke problemen zijn opgelost.”

Impact op handel en logistiek

Vroegindeweij en zijn collega Johan Kollenstart, directeur van vleeskuikenbroederij ProBroed in Lievelde (Gld.), vertelden tijdens de studiedag van Nederlandse tak van de wereldorganisatie van pluimveewetenschappers over de impact van de vogelgriepbesmettingen op de binnenlandse handel en logistiek. Die effecten hangen af van de bedrijven die in een ingesloten gebied liggen. Vermeerderingsbedrijven, vleeskuikenbedrijven, opfokbedrijven of legbedrijven. Of, het meest ingrijpend, de broederij.

In alle gevallen geldt dat het instellen van beperkingsgebieden leidt tot grote logistieke uitdagingen voor de broederij, schuiven van planningen en koppels, overleggen en uitwisselen met collega’s. Een broederij in het beperkingsgebied is het meest ingrijpend. Zeker wanneer dit wordt afgekondigd als er kuikens in de broederij staan die dan gedurende de 72 uur stand still in leven moeten worden gehouden, terwijl een broederij daar niet op is ingericht. Vroegindeweij vroeg zich af wat de veterinaire onderbouwing is van het 72 uur geen kuikens mogen afvoeren. “Pas uitgekomen kuikens zijn steriel. En hoe risicovol is de afvoer van eendagskuikens in een gesloten vrachtwagen?”

Flexibelere omgang met beperkingsgebieden

Naast een kleiner beperkingsgebied bepleitten de broederijdirecteuren ook een flexibeler omgang met de beperkingsgebieden. Vroegindeweij noemde daarbij de corridors naar broederijen, zoals in België. Kollenstart wees naar de mogelijkheid in Duitsland om kuikens in de stal te laten uitkomen in het 10 km-gebied (maar niet in het 3 km-gebied). “Het is dezelfde problematiek, maar er wordt anders mee omgegaan. Op een manier die voor veel minder verstoring in de keten zorgt.”

De broederijen gaan dit inbrengen in het overleg dat de pluimveevertegenwoordigers regelmatig hebben op het ministerie.

Lees het laatste nieuws en achtergronden over vogelgriep

Beheer
WP Admin