Foto: Henk Riswick AlgemeenNieuws

Brabantse Delta verbiedt beregening

Het waterschap Brabantse Delta stelt als tweede waterschap in de provincie een beregeningsverbod in.

Het verbod geldt voor oppervlaktewater voor zowel gras- als bouwland. In de stroomgebieden van de Groote Leij en de Hultense Leij, Bijloop, Oude Bijloop en Turfvaart Breda en de Wouwse gronden is sprake van waterschaarste en mag dus geen water worden gebruikt uit sloten en vaarten. Het gaat hier om oppervlaktewater in de gemeenten Breda, Etten-Leur, Rucphen, Zundert, Steenbergen, Bergen op Zoom en Roosendaal.

Begrenzing stroomgebieden

De precieze begrenzing van de stroomgebieden waar het verbod is afgekondigd, zijn te zien op de kaart op de website van het waterschap.

Uit analyse van de weersvoorspellingen blijkt dat geen of onvoldoende neerslag wordt verwacht. Herstel van de waterschaarste is op korte termijn niet aan de orde, schrijft het waterschap in haar besluit. Het verbod is van kracht vanaf maandag 3 juni in de 3 regio‘s.

Het waterschap De Dommel, ook in Brabant, kondigde op 2 april al een beregeningsverbod af voor grondwater op grasland. Dit verbod is afgelopen.

Beheer
WP Admin