Foto: Michel Zoeter AlgemeenNieuws

Brabants waterschap verbiedt gebruik slootwater om droogte

Het waterschap Brabantse Delta verbiedt voorlopig het gebruik van water uit sloten en beken. Het West-Brabantse schap ziet het neerslagtekort snel toenemen, zelfs na het natte voorjaar.

Om het waterniveau na vier droge weken op peil te houden, mag daarom geen water uit sloten meer worden gebruikt voor bijvoorbeeld besproeiing van het land. Ook de komende twee weken wordt geen neerslag verwacht. Veel water verdampt omdat het warm is en er aanhoudend een droge wind uit het noordoosten komt.

Onttrekkingsverbod niet voor heel West-Brabant

Met de maatregel wil het waterschap voorkomen dat de waterstanden te veel zakken. Anders kan er schade aan oevers en kades ontstaan. Ook dieren en planten kunnen mogelijk sterven.

Het zogeheten onttrekkingsverbod geldt niet voor heel West-Brabant. Het gaat vooral om het gebied rond de Oude Leij, de Aa of Weerijs, de Bijloop, Turfvaart en het oostelijk deel van De Wouwse gronden.

Het waterschap probeert naast het verbod ook zoveel mogelijk water vast te houden, onder meer door stuwen hoog te zetten. Volgens Waterschap Brabantse Delta zijn de grondwaterstanden na het natte voorjaar en een droge meimaand nog normaal.

Beheer
WP Admin