Een mestverwerkingsinstallatie. Diverse organisaties in Brabant willen geen mestverwerking. Foto: Bert Jansen AlgemeenNieuws

Brabant werkt aan nieuw mestbeleid

Provincie Noord-Brabant gaat met gemeenten, landbouworganisatie ZLTO, burgerinitiatieven en natuurorganisaties in 4 Brabantse regio’s praten over een nieuw mestbeleid. Doel is om draagvlak te krijgen voor nieuw beleid omtrent mestverwerking.

Brabant wil in 4 regio’s onderzoeken of en welke mogelijkheden er zijn voor mestverwerking. Het draagvlak daarvoor is tanende in de provincie. Natuurorganisaties en burgercomités willen geen mestverwerking, omdat het de intensieve veehouderij faciliteert. Noord-Brabant worstelt al een aantal jaar met de door het Rijk opgelegde mestverwerkingsplicht voor boeren. Veehouders met een fosfaatoverschot in regio Zuid moeten dit jaar 55% van het overschot laten verwerken.

Mestverwaarding in plaats van mestverwerking

De provincie wil nu dat gemeenten en belangenorganisaties met elkaar in gesprek gaan over mestverwerking in de regio’s. Uitgangspunt voor de dialogen is hoe mestverwerking op een hoger plan kan worden getild.

Landbouwgedeputeerde Anne-Marie Spierings (D66) spreekt liever over mestverwaarding in plaats van -verwerking. “We willen in Brabant een stap verder gaan en de mineralenkringlopen sluiten. We willen naar een circulaire economie waarbij mestverwaarding op een gezonde en veilige manier plaatsvindt.” Op die manier hoopt Spierings meer draagvlak onder burgers te krijgen voor mest.

De dialoogsessies zullen naar verwachting dit voorjaar afgerond zijn. Medio 2016 zal Spierings komen met nieuw mestbeleid, gebaseerd op de uitkomst van de dialogen.

Geen nieuwe vergunningsaanvragen voor mestverwerking

Brabant neemt sinds november 2015 geen nieuwe vergunningsaanvragen voor mestverwerkingsprojecten in behandeling. De bouwstop voor mestverwerkingsinstallaties geldt tot het nieuwe provinciaal mestbeleid van kracht is. Noord-Brabant vindt dat er voor de korte termijn voldoende mestverwerking is in de provincie.

Concrete en lopende vergunningsaanvragen, waaronder voor Zitta biogas Tilburg en Mace, worden onder voorwaarden nog afgehandeld. De uitbreiding van de mestverwerking op het eigen boerenerf blijft wel mogelijk.

De sprekers voor het Nationaal Mestcongres van Boerderij zijn bekend! Bent u er ook bij op 8 maart? Informatie en aanmelden: www.nationaalmestcongres.nl

Beheer
WP Admin