AlgemeenNieuws

Brabant knokt voor toekomst veehouderij

Sint Michielsgestel – Provincie Noord-Brabant wil een nieuw verdienmodel en ruimtebeleid voor de veehouderij, want het huidige is failliet. Discussies verlopen afwisselend moeizaam of constructief. Van een mogelijke impasse is echter geen sprake.

Dat bleek tijdens een conferentie van de provincie Noord-Brabant over de toekomst van de veehouderij in Sint Michielsgestel. ZLTO stelde als voorwaarde af te willen van de begrenzing van het bouwblok. Bedrijven die ontwikkelruimte hebben ‘verdiend’, moeten ook groter kunnen groeien dan de huidige norm van 1,5 hectare. Diverse andere partijen zoals de milieuorganisaties wilden hier aanvankelijk niets van weten. Onder bepaalde voorwaarde wil de Brabantse Milieufederatie (BMF) echter instemmen met afwijking van de bouwbloknorm.

Andere media suggereerden woensdag dat vanwege de botsing tussen de boeren en de natuurorganisatie de conferentie zou dreigen te mislukken. ZLTO-voorzitter Hans Huijbers wil hier niets van weten. “We praten gewoon verder met elkaar. Natuurlijk zijn er meningsverschillen, maar daarom zitten we hier.”

Uit de discussies die woensdag plaatsvonden, wordt helder dat er geen draagvlak meer is voor de doorontwikkeling van de landbouwontwikkelingsgebieden (LOG). De grootste knelpunten doen voor in de verwevingsgebieden. Want in deze regio’s concentreren zich zowel vee als mensen. Vaak zijn deze gebieden nabij buurtschappen of lintbebouwing. Bewoners dulden niet langer de stankoverlast en vrezen voor gezondheidsproblemen. De provincie wil een inventarisatie maken van deze ‘knelgevallen’ en onderzoeken hoe zij gemeenten kan helpen bij het oplossen van de problemen.

Behalve ruimtelijke ordeningsvraagstukken, wordt ook gezocht naar een nieuw verdienmodel voor de varkenshouderij zodat boeren voldoende geld verdienen om de geëiste duurzaamheidsinvesteringen te kunnen bekostigen. Want de aanwezigen zijn het er over eens dat dit model failliet en niet meer van deze tijd. De discussie spitst zich toe hoe naar een vraaggerichte productie kan worden gegaan. Aanwezigen over een ‘systeembreuk’. Oplossingen worden gezocht in directe benadering van de consument, minder aanbieders,

De tweede dag van de conferentie leverde veel discussie over maatschappelijk draagvlak, gezondheidsrisico’s, dieraantallen, begrenzen bouwblok, ontwikkelingsmogelijkheden van gebieden en bedrijven. Woensdag sprak de groep van zeventig genodigden over nieuwe voorwaarden voor individuele bedrijven en gebieden en het economisch perspectief van de veehouderij. Brabant moet veranderen en heeft een nieuw ruimtelijke ordeningsbeleid nodig. Want het huidige ruimtelijke ordeningsbeleid is failliet verklaard. Daar zijn alle aanwezigen het in ieder geval wel over eens.

Brabant discussieert tot en met 7 februari over de toekomst van de veehouderij en het platteland. Hiervoor zijn vertegenwoordigers van boeren, agribusiness, overheid, gezondheidsorganisatie en burgers uitgenodigd. De bijeenkomst moet een nieuwe ‘denklijn’ opleveren dat Gedeputeerde Staten in maart wil vastleggen in de Staten.

Meer informatie over de prijzen van varkens vind je in Boerderij Marktprijzen:  

Varkensprijs Tönnies
Varkensprijs Van Rooi Meat
Beursprijs voor vleesvarkens
Duitse varkensprijzen