Mest uitrijden in het noorden van het land. - Foto: Mark Pasveer AlgemeenNieuws

Botsing in coalitie over geurbeleid

CDA en VVD zijn stevig in botsing gekomen met coalitiegenoot D66 over het geurbeleid. D66-Kamerlid Tjeerd de Groot diende bij het debat over het geurbeleid een motie in om in nieuwbouwgebieden een geurnorm van 3 odour aan te houden.

CDA’er Jaco Geurts reageert woedend op de motie, die volgens hem de hele bouw stillegt. “Ik twijfel aan het verstandelijk vermogen van de heer Tjeerd de Groot als hij deze motie indient”, zegt Geurts. Invoering van de motie leidt volgens Geurts tot een bouwstop van vijf tot negen jaar en brengt ondernemers in de agrarische sector en het MKB in grote onzekerheid. Volgens De Groot is het de verantwoordelijkheid van de overheid om burgers te beschermen tegen geuroverlast.

Rechterlijke uitspraak

Zeker nu de rechter uitsprak dat de overheid een aantal omwonenden van veehouderijbedrijven in Noord-Brabant onvoldoende heeft beschermd. Volgens De Groot zijn er nieuwbouwlocaties in beeld waar bewoners structureel in de stank dreigen te moeten wonen.

“Dan hebben we als overheid de taak om mensen te beschermen tegen de overlast die er op dat moment is”, vindt De Groot. Volgens Geurts leidt dit tot een bouwstop. “Of gaat u er gewoon vanuit dat die boer of de mkb-ondernemer wel vertrekt omdat u het zegt?”

VVD-er Erik Haverkort vindt de motie van De Groot onverantwoord. Vooral omdat staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Milieu) dit voorjaar een nieuwe geurwet zal presenteren. Daarnaast vindt hij dat D66 met dit voorstel vanuit Den Haag in de bevoegdheid van de gemeenten treedt.

Balans tussen de verschillende belangen

Ook verantwoordelijk staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat ontraadt de motie. Ze benadrukt dat het van belang is om in een dichtbevolkt land een goede balans tussen de vele belangen te realiseren en die ook te bewaken, met plekken om goed te kunnen leven, te wonen, te werken en te bouwen. Ze benadrukt dat ze daarover in gesprek is met de betrokken partijen. Met de invoering van een geurnorm zoals De Groot wil, zal volgens Heijnen de bouwopgave ook niet gerealiseerd kunnen worden.

Wettelijk geldt nu een geurnorm van 3 odour units per m3 lucht binnen de gebouwde kom in concentratiegebieden en 14 odour buiten de bebouwde kom. Buiten de concentratiegebieden voor de veehouderij gelden normen van respectievelijk 2 en 8 odour units per m3. Gemeenten mogen hiervan afwijken.

GGD- en RIVM-adviezen over geurnorm

PvdD-Kamerlid Eva van Esch diende een motie in om de geurnorm rondom veehouderijbedrijven wettelijk vast te stellen op 5 odour, zoals GGD en RIVM adviseren.

De Groot diende ook nog een motie in waarin hij vraagt om de nieuwe geurwet zo in te richten dat in concentratiegebieden de norm van 3 odeur niet meer dan twintig dagen per jaar wordt overschreden. En dat de norm van 14 odeur niet meer dan tien dagen per jaar wordt overschreden. “Want als je in het landelijk gebied gaat wonen, weet je dat daar af en toe mest wordt uitgereden. Dat hoort erbij”, aldus De Groot.

De Tweede Kamer stemt volgende week over de moties.

Reacties

  1. het probleem is ontstaan voor Tjeerd de Groot gevaarlijk werd voor ons land. We hebben met elkaar allerlei regels en grenzen ingesteld bij wet, zonder de concequenties te over zien. De Groot gebruikt deze wetten nu om zijn Groene Droom te verwezelijken. Laten we hopen dat de winst van de BBB de ogen van de andere politieke partijen heeft geopend en dit Zicht omzet in actie om de extreme eisen van de (Groene) Elite tot stoppen te brengen. Nu we de kosten verhoging voor dagelijkse boodschappen aan den lijfe ondervinden veroorzaakt door de productiekosten verhogingen de daarmee veroorzaakte verarming van de bevolkin, zou de elite aan het denken moeten zetten, wat hun duurdere voedselproductie gaat betekenen voor onze toekomst. Nog meer klanten bij de voedselbank en minder aanbod voedsel voor de voedselbanken wegens voorzichtiger inkoop bij de retail.

Beheer
WP Admin