Kippen lopen letsel aan het borstbeen op bij het navigeren door een volièresysteem.<br /><em>Foto: Bert Jansen</em> PluimveeNieuws

Borstbeenletsel bij 82% legkippen

Het merendeel van de legkippen, 82,5%, loopt in de legstal letsel op aan het borstbeen. Dit blijkt uit promotie-onderzoek van Jasper Heerkens, promovendus aan de Universiteit van Gent.

Behalve breuken komen ook andere borstbeenletsels voor, zoals deviaties (vervormingen), bloeduitstortingen en wonden. Bas Rodenburg, universitair hoofddocent aan Wageningen UR, begeleider van Heerkens, hield dinsdag over Heerkens’ onderzoek een inleiding tijdens de WPSA-studiedag. Ook vertelde hij over zijn eigen onderzoek in 2008 naar borstbeenletsels bij hennen.

Problemen bij volièresysteem en nachtzitstok

Borstbeenbreuken kunnen ontstaan door ongelukken bij het navigeren door een volièresysteem en door verkeer op de nachtzitstok. Deviaties van het borstbeen worden vooral in verband gebracht met zitstokgebruik en -ontwerp en genetische aanleg. Ze nemen toe met de leeftijd van de kippen.

Borstbreuken bij 97% hennen in volièresysteem

Rodenburg vond destijds dat op 60 weken leeftijd in verrijkte kooien bij 62% van de hennen borstbreuken voorkwamen, in grondhuisvesting bij 82% en in volièresysteem bij 97% van de hennen. De ernst (op een schaal van 0 tot 4) was gemiddeld 1,2 in verrijkte kooien en 1,6 bij de andere systemen.

Welzijnsproblemen leghennen

Heerkens deed een praktijkinventarisatie bij 47 volièrekoppels in België om risicofactoren en succesfactoren voor welzijnsproblemen bij leghennen in kaart brengen. Op 60 weken leeftijd werden van 50 dieren per koppel de welzijnsproblemen vastgesteld aan de hand van veerschade, wonden, borstbeenletsels en pootproblemen. Van de hennen bleek 82,5% een breuk (een midden- dan wel puntbreuk) van het borstbeen te hebben, 41,2% een bloeduitstorting, 17,6% een wond, en had meer dan de helft een milde of ernstige deviatie.

Bredere gangpaden, dan minder bloeduitstortingen

Heerkens vond in rij-volièresystemen meer middenbreuken, maar minder wonden dan in portaalsystemen. Naarmate gangpaden tussen volièrestellingen breder zijn kwamen bloeduitstortingen minder voor. En bij metalen roosters hadden minder kippen breuken dan bij plastic roosters.

Loopplankjes en -trapjes

In een experimentele volière-achtige proefopstelling vond Heerkens dat wanneer loopplankjes/trappetjes waren aangebracht waarover kippen van het ene niveau naar het andere niveau kunnen lopen (zonder naar een andere stelling te hoeven vliegen) tot minder breuken en deviaties leidt. Rodenburg had in zijn onderzoek in 2008 ook al vastgesteld dat extra loopplanken tot minder vallen, botsingen en breuken leidt.

Zwakke loopbeenderen mogelijk door voeding

Rodenbrug vond destijds dat er een relatie was tussen botsterkte en breuk: dieren met breuken hadden zwakkere loopbeenderen. Hier wordt een relatie vermoed met de voeding en calciumbeschikbaarheid.

Beheer
WP Admin