AkkerbouwAchtergrond

Boerenbond en Groene Kring steken de draak met MAP4

Vrijdagmiddag voerden Boerenbond en Groene Kring een ludieke actie bij de Mestbank in Leuven en overhandigden zij de MAP4-eisenbundel aan afdelingshoofd Dirk Struyf van de Mestbank. De verstrengde normen, de administratieve rompslomp en de extra kosten van het nieuwe mestactieplan leiden ertoe dat de actievoerders gefrustreerd een emmertje mest dumpten bij de Mestbank.

Boerenbond en Groene Kring vinden dat de nieuwe normen te ver gaan en dat sommige wijzigingen zelfs onuitvoerbaar zijn. Extra kosten en kwaliteitsvermindering van de oogsten dreigen volgens hen de sector zwaar te treffen. Daarom besloten beide organisaties hun ongenoegen te uiten over het falen van het beleid van de Mestbank.

Daarvoor trokken ze naar Leuven, waar de Mestbank Vlaams-Brabant gehuisvest is. De knelpunten van het nieuwe mestactieplan werden aan de hand van een ludiek spel toegelicht. “In het ‘Mestbank-belspel’ ontvangen we telefoontjes van landbouwers die wanhopig een gokje willen wagen op een veld waar ze nog kunnen bemesten”, geeft Dorien Bruynseels, verantwoordelijke Groene Kring Vlaams-Brabant, een woordje uitleg bij de actie.

“Het is dringend tijd voor een nieuw beleid bij de Mestbank”, klinkt het bij de demonstranten van Boerenbond en Groene Kring. “In plaats van een pragmatische, begeleidende aanpak, heeft men van het mestbeleid een administratief monster gemaakt, waar noch de boer, noch de waterkwaliteit beter van worden”, zegt provinciaal Boerenbondvoorzitter Stefaan Van Assche.

Boerenbond en Groene Kring zijn er van overtuigd dat de adviserende taak moet worden losgekoppeld van de controlerende taak. Bovendien moet het controlebeleid op zich grondig herbekeken worden. “Bij de sanctionering moet meer rekening gehouden worden met de milieu-impact van een fout van de land- of tuinbouwer”, werd gesuggereerd.

De Mestbank ging de dialoog aan met de actievoerders en luisterde naar hun grieven. “In deze fase van de vertaling van het nieuwe mestactieplan naar Vlaamse wetgeving is het voor ons belangrijk te luisteren naar wat er leeft op het terrein en dat we de signalen van de boeren meenemen in de discussie met de politieke wereld en de landbouworganisaties”, zegt Jan Mosselmans, woordvoerder van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

De Vlaamse Landmaatschappij – waarvan de Mestbank een onderdeel is – vindt de dialoog met de landbouwsector cruciaal om de Europese doelstellingen te bereiken en tot een betere waterkwaliteit te komen. Vandaar dat zowel Toon Denys, gedelegeerd bestuurder van de VLM, Dirk Struyf, hoofd van de Mestbank, Stijn Messiaen, diensthoofd van VLM-Vlaams-Brabant en Michel De Vos, diensthoofd Mestbank Vlaams-Brabant, vrijdag aan tafel gingen zitten met de actievoerende land- en tuinbouwers uit Vlaams-Brabant.

De top van de Mestbank en de VLM toonde begrip voor de specifieke aandachtspunten in Vlaams-Brabant als een gebied met overwegend akkerbouw en luisterden aandachtig naar voorstellen rond een meer gebiedsgerichte aanpak van de mestproblematiek. In het kader van de flankerende maatregelen hebben minister-president Kris Peeters en minister Joke Schauvliege aangekondigd de waterkwaliteitsgroepen te zullen ondersteunen.

“Met een waterkwaliteitsgroep willen we werken aan de waterkwaliteit met een groep landbouwers uit één gebied. De landbouwers wisselen met elkaar kennis uit en denken na over best-practices samen met de VLM, met de onderzoeksinstellingen en de landbouworganisaties. Op die manier zal de kennis verhogen van aanvoer en afvoerposten van stikstof en fosfaat in reële situaties”, legt Jan Mosselmans uit. “Het is de bedoeling dat de VLM samen met deze landbouwers een vertrouwensrelatie opbouwt waarbij de link gelegd wordt tussen de gangbare landbouwpraktijk en de waterkwaliteit”, aldus Mosselmans.

Zie ook: ‘Gemiddelde opbrengsten zijn onvoldoende op dure grond’

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Beheer
WP Admin