Foto: ANP AlgemeenNieuws

Boer schat zelf in of jager ganzen moet verjagen

Jagers in Friesland zijn vanaf nu niet meer verplicht ganzen 2 keer per week van grasland te verjagen zodra een boer schadevergoeding aanvraagt. Ze hoeven dit alleen te doen als er daadwerkelijk ganzen op het land aanwezig zijn.

Boeren in Friesland moeten voortaan zelf bijhouden of er ganzen op hun land zitten en beslissen of deze verjaagd moeten worden. Dat meldt provincie Friesland. Jagers zijn bij de ganzenaanpak niet meer verplicht om de ganzen 2 keer per week te verjagen. Het kwam te vaak voor dat jagers ganzen moesten verjagen, terwijl vooraf al bekend was dat de ganzen niet op de percelen zaten. Provincie Friesland past de maatregel aan in de Beleidsregel Wet natuurbescherming.

Jagers zijn verplicht minimaal 2 keer ganzen te verjagen vanaf het moment dat de boer schadevergoeding aanvraagt. Hiermee helpen boer en jager verdere schade zoveel mogelijk te voorkomen. Als de ganzen aanwezig zijn, moet de jager verjagen. Als ze niet aanwezig zijn, moet de boer dat noteren op een registratieformulier. De taxateurs van BIJ12 Faunafonds ontvangen een gewijzigde instructie van de provincie, meldt de provincie.

Het verjagen van ganzen naar foerageergebieden is van groot belang in de provincie. De boer moet namelijk zelf genoeg doen aan schadepreventie en -bestrijding om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding. Als de schade niet voldoende terugloopt, kan de boer worden gekort op de hoogte van de vergoeding. Dit is de zogenaamde bonus-malusregeling van de Friese ganzenaanpak.

Beheer
WP Admin