Foto: ANP AlgemeenNieuws

Boer moet € 40 miljoen per jaar opbrengen voor Diergezondheidsfonds

De pluimveehouderij moet de komende jaren meer dan € 24 miljoen bijdragen aan het Diergezondheidsfonds. De rundveehouderij moet in totaal € 5,9 miljoen per jaar opbrengen, de schapen- en geitenhouderij € 1,5 miljoen, de varkenshouderij € 8,2 miljoen en de pluimveehouderij € 24,4 miljoen.

In totaal komt er € 40 miljoen per jaar in het fonds.De heffingen voor het Diergezondheidsfonds worden € 1,80 per rund ouder dan een jaar, € 0,35 voor jongere runderen, € 0,33 per varken, en € 1,23 per schaap of geit. Voor pluimvee gaat een gedifferentieerd tarief gelden. De pluimveehouderij moet forse bedragen opbrengen, vanwege onder andere dierziekte-uitbraken (vogelgriep).

Dat blijkt uit voorstellen die staatssecretaris Martijn van Dam dinsdag openbaar heeft gemaakt via een internetconsultatie. De internetconsultatie staat tot 15 augustus open voor commentaar.

Vervanging eerdere heffingen

De regeling vervangt eerdere heffingen die door de productschappen werden geïnd. Aanvankelijk is voor een aantal sectoren het dierziektefonds gevuld vanuit de reserves van de opgeheven productschappen. De nu gepubliceerde tarieven (waarbij de bedragen soms tot zes cijfers achter de komma nauwkeurig worden vastgesteld) worden per 1 januari volgend jaar van kracht en gelden voor twee jaar.

Heffingplichtig zijn dierhouders met 250 of meer kippen, eenden of kalkoenen, 26 of meer schapen of geiten, 6 of meer runderen of 5 of meer varkens.

Het dierziektefonds wordt gebruikt voor crisisbestrijding, bestrijding antibioticaresistentie en monitoring en voorkoming van andere dierziekten. Het fonds wordt gevuld door de veehouders, het rijk en bij dierziektecrises ook door de Europese Unie.

Beheer
WP Admin