Foto: Anne van der Woude AlgemeenNieuws

Boer meer verantwoordelijk voor eigen waterbeheer

Boeren worden meer verantwoordelijk voor hun eigen watermanagement.

Samen met buren kunnen telers zelf het waterpeil in hun sloten gaan sturen. Zo kunnen weer kleine waterschapjes ontstaan. Dat zei Dirk-Siert Schoonman, bestuurslid van de Unie van Waterschappen op het Boerderij-congres Grond om te boeren in Arnhem.

Beter waterkwaliteit door samenwerking

Telers en waterschappen hebben volgens Schoonman beide belang bij een gezonde bodem, maar bij de boer lag de focus vooral op zijn eigen bedrijf en bij de waterschappen op de waterkwaliteit. Door samen op te trekken kan nog wel een kwaliteitsslag gemaakt worden. Beide partijen hebben behoefte aan een vitale bodem die water vasthoudt bij droogte en die water buffert in perioden met neerslagextremen.

Verder is het in beider belang dat de mineralen op het perceel blijven. Voor de teler omdat zijn gewas anders tekort komt en voor het waterschap om de waterkwaliteit te borgen.

Beheer
WP Admin