Foto: Peter Roek AlgemeenNieuws

BMF vreest nieuwe Brabantse ‘mestfabrieken’

De Brabantse Milieufederatie is bezorgd over het voornemen van de provincie om ‘geen beperkingen meer op te leggen aan de hoeveelheid mest die in Brabant mag worden bewerkt’. Dat zet de deur open voor groei van het aantal mestbewerkingslocaties en import van mest, volgens de milieuorganisatie.

Vorige week maakte Gedeputeerde Staten bekend dat ze onder meer de regels voor mestverwerking en het salderen van stalruimte aan wil passen in de Verordening Ruimte.

Onvoldoende voorwaarden

Volgens de milieuorganisatie stelt de provincie aan de locaties waar mestbewerking mogelijk wordt gemaakt ‘onvoldoende voorwaarden’. Naast kleinschalige mestvergisting op bedrijfsniveau en grootschalige mestbewerking op industrieterreinen wordt namelijk ook grootschalige mestverwerking op het platteland mogelijk gemaakt, aldus BMF. Voorwaarde is wel dat de mest van verschillende bedrijven via pijpleidingen naar de betreffende locatie wordt getransporteerd.

Verontrustend noemt de BMF ook dat de begrenzing van het bouwblok van veehouderijen op 1,5 hectare wordt losgelaten. Onder bepaalde omstandigheden kan het bouwblok worden verruimd tot 2 of zelfs 2,5 hectare. Deze plannen zullen volgens de BMF leiden tot verdere schaalvergroting en industrialisering van de veehouderij, terwijl ze juist wil dat de provincie inzet op grondgebonden veehouderijen.

Begrenzing veestapel

Positief aan de voorstellen is volgens BMF dat de veestapel in Midden- en Oost-Brabant wordt begrensd. Het risico bestaat evenwel dat als gevolg hiervan de veestapel in West-Brabant verder zal groeien, zeker nu de deur voor mestbewerking wordt opengezet, aldus BMF.

Beheer
WP Admin