Foto: Fotostudio Wick Natzijl AlgemeenNieuws

BLHB: Rijksvastgoedbedrijf voert pachtprijsdaling niet door

Pachtersbond BLHB roept het Rijksvastgoedbedrijf op om de pachtprijs bij te stellen.

Volgens de pachters heeft het Rijksvastgoedbedrijf de pachtprijs niet bijgesteld volgens de veranderpercentages zoals die per 1 juli 2017 gelden. Deze veranderpercentages zouden voor alle 14 regio’s een verlaging van de pachtprijs betekenen.

BLHB verwijst naar de voorbeeldfunctie die het Rijksvastgoedbedrijf heeft bij het vaststellen van de pacht. Veel pachters hebben volgens de bond contact gezocht met het Rijksvastgoedbedrijf, maar dat contact verloopt stroef. “De bereikbaarheid van het Rijksvastgoedbedrijf is een obstakel. Deze is erg omslachtig, bureaucratisch en afstandelijk”, aldus BLHB.

Pachtprijzen conform Pachtprijzenbesluit

De pachtnormen per 1 juli 2017 zijn vastgesteld door toenmalig staatssecretaris van landbouw, Martijn van Dam. Ze zijn gebaseerd op berekeningen van Wageningen Economic Research (WER). WER heeft de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2017 berekend conform de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit. De pachtnormen zijn gebaseerd op bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven in een regio.

Meer lezen over agrarisch vastgoed? Check het dossier!

Beheer
WP Admin