PluimveeAchtergrond

Biologisch opfokbedrijf breidt uit met 12.000 plaatsen

Jaap en Corine Verwolf begonnen twee jaar geleden een nieuw avontuur in de pluimveesector op hun bedrijf in Lelystad (Fl.). Ze namen destijds een nieuwe opfokstal voor ruim 27.000 biologische opfokhennen in gebruik. Begin dit jaar breidden ze uit. De pluimveehouders renoveerden een voormalige konijnenstal en kunnen nu zo’n 40.000 biologische opfokhennen houden. Jaap Verwolf vertelt over de uitbreiding.

Jullie zijn twee jaar geleden begonnen in de pluimveesector. De eerste uitbreiding volgde snel.

“Ja, dat klopt. Broederij Ter Heerdt wilde het aantal opfokplekken uitbreiden. Wij kregen zodoende de vraag voorgelegd of wij ons bedrijf konden uitbreiden. Omdat we zijn gestopt met het houden van konijnen, konden we een voormalige konijnenstal renoveren en ombouwen tot opfokstal.”Was dat goed te doen?


“De spantconstructie en het dak waren gelukkig nog in goede staat. We hebben het dak opnieuw geïsoleerd. Enkele asbestplaten zijn gesaneerd en vervangen door verduisterbare lichtplaten. De stal heeft een nieuwe vloer gekregen en de zijgevels zijn vervangen. De nieuwe gevels bestaan uit sandwichpanelen en hebben enkele uitloopschuiven voor de biologische opfokhennen. De stal is ingericht met één rij van het Nivo Varia-systeem van Jansen Poultry. Gelukkig bleek de stal daar niet te laag voor.”Wat kostte deze uitbreiding?


“Het kostenplaatje viel me alleszins mee. Het renoveren van deze bestaande stal was de helft goedkoper dan nieuwbouw. Ik heb het meeste werk ook zelf gedaan. Alleen de vloer heb ik laten storten. Ik ben zo’n vier maanden bezig geweest met de renovatie. Met deze stal kunnen we zeker weer vijftien jaar vooruit.”Hoe bevalt het opfokken van biologische leghennen?

“Het is een lust om met de kippen te werken. We hebben er veel plezier in. We zijn in een nieuwe stal begonnen en werken met goed uitgangsmateriaal. Maar het gaat natuurlijk niet vanzelf. We zitten er bovenop en zijn erg alert. Tot op heden gaat het super.”Hoe zijn de resultaten?


“Daar zijn we erg tevreden over. De Lohmann Brown Lite-hennen doen het goed. Over twee weken gaan ze weg naar twee Nederlandse biologische leghennenbedrijven. De uitval is op dit moment slechts 0,5 procent. De groei zit er bovendien goed in: 150 gram boven de norm. De laatste twee ronden krijgen we kuikens uit de nieuwe broederij van Ter Heerdt. De kuikenkwaliteit is uitstekend. De kuikens uit de voormalige broederij waren ook goed. Maar het verschil is zeker te merken.”Hoe is de arbeid op het bedrijf geregeld?

“Corine en ik doen het werk samen. Daarnaast werk ik nog zo’n 25 uur per week als zzp’er buiten de deur. Mijn broer Henk gaat deze zomer een pluimveestal hier in de buurt renoveren. Hij wil straks 40.000 Freilandhennen houden. De renovatie van de stal is een mooie klus, waar we straks wel weer een paar maanden zoet mee zijn.”Bekijk hier een fotoreportage van de stal die Jaap en Corine Verwolf twee jaar geleden in gebruik namen.

Beheer
WP Admin