Handhygiëne is een voorbeeld van de menselijke factor bij bioveiligheid. – Foto: Ton Kastermans Fotografie AlgemeenNieuws

Menselijke factor bij bioveiligheid vaak verwaarloosd

Bij bioveiligheid wordt de menselijke factor vaak verwaarloosd. Het is een uitdaging om veehouders en medewerkers dagelijks en onder alle omstandigheden bioveiligheidsmaatregelen te laten uitvoeren. Dat stelt het Vlaamse Biocheck.Ugent, dat aandacht vraagt voor de menselijke factor bij bioveiligheid.

Bioveiligheidsmaatregelen moet je consequent naleven, ook in het weekend en wanneer er alarmsignalen klinken. Dat begint al aan de poort. Volgens Biocheck.Ugent gebeurt dat om verschillende redenen niet altijd goed. Dat komt bijvoorbeeld door een beperkte kennis over het effect van deze maatregelen, of door onzekerheid over de financiële voordelen.

Voorname rol dierenarts

Volgens Biocheck.Ugent moet je veehouders en hun medewerkers motiveren om goede bioveiligheidsmaatregelen in hun dagelijkse routine op te nemen. Daarvoor is een goede communicatie, training en opleiding nodig. Daarbij heeft de dierenarts een voorname rol. Die is en blijft de belangrijkste informatiebron op het gebied van bioveiligheid. De dierenarts kan samen met andere bedrijfsadviseurs helpen een bedrijfsspecifiek verbeterplan te maken. Daarbij wordt het effect en belang van bepaalde maatregelen gedetailleerd toegelicht.

Biocheck.Ugent geeft daarbij aan dat het beter is om langzaam te werk te gaan en nieuwe maatregelen consequent in de praktijk te brengen, dan om direct meerdere maatregelen in te voeren die slechts af en toe worden toegepast.

Scoresysteem

Biocheck.Ugent ontwikkelde een wetenschappelijk, op risico gebaseerd en onafhankelijke scoresysteem om de kwaliteit van de bioveiligheid op het boerenbedrijf te evalueren. Het team van Biocheck.Ugent wordt gevormd door veterinaire specialisten, waaronder Jeroen DeWulff, hoogleraar in de Veterinaire Epidemiologie aan de Universiteit Gent.

Beheer
WP Admin