<em>Foto: Mark Pasveer</em> RundveeNieuws

Bijna 22% meer melk aangevoerd in februari

De melkaanvoer in februari is met bijna 22% gestegen ten opzichte van februari vorig jaar. Er werd afgelopen maand 1.161 miljoen kilo melk geleverd. Dat is 53 miljoen kilo minder dan in januari, een daling van 4,5%.

Dat blijkt uit cijfers van overheidsdienst RVO.nl. Hoewel op maandbasis minder melk is geleverd, moet er rekening worden gehouden met het aantal dagen in deze maand: februari telde 2 dagen minder dan januari. Ten opzichte van februari vorig jaar is 1 dag extra melk geleverd, omdat 2016 een schrikkeljaar is. Wanneer wordt omgerekend naar 30 dagen in een maand steeg de melkproductie in februari ten opzichte van januari met 2,2% en ten opzichte van februari 2015 met 17,5%; alsnog een enorme stijging.

Meer dan een maandproductie extra

In totaal is in dit melkjaar – van april tot en met februari – 11,4% extra melk geleverd ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit komt neer op bijna 1,3 miljard kilo melk extra; dit is meer dan een maandproductie extra.

Beheer
WP Admin