Foto: ANP AlgemeenNieuws

Waterschap waarschuwt voor gevaarlijk graafwerk bevers

Wees alert op graafwerk van bevers. Die waarschuwing stuurt het Brabantse waterschap Aa en Maas naar boeren. De holen die deze dieren graven in oevers van sloten en beken zorgen soms voor gevaarlijke situaties. De holen zijn soms wel een meter diep. Als daar iemand overheen rijdt met de trekker, kan een talud instorten.

Zijn er bevers in de buurt van jouw landbouwperceel gesignaleerd? Kijk dan goed uit voor je langs een slootkant rijdt, waarschuwt het waterschap.

Schade door bevers voor eigenaar zelf

De bever is een beschermde diersoort. Herstel van schade en eventuele preventieve maatregelen zijn voor rekening van de grondeigenaar zelf, aldus Aa en Maas.

Compensatieregeling via Bij12

Voor landbouwschade is er wel een compensatieregeling. Die gaat via Bij12, het uitvoeringsorgaan van de provincies. Een tegemoetkoming in de schade is alleen mogelijk als aan bepaalde voorwaarden voldaan is, waaronder het nemen van preventieve maatregelen. Vervolgschade zoals vertrapping, verslemping en vervuiling komt niet in aanmerking.

Totale schade door bevers beperkt

Overigens is de totale schade door bevers nog beperkt. In 2020 is in heel Nederland ruim € 35.000 aan tegemoetkoming uitgekeerd voor beverschade. Het is iets van de laatste jaren, in 2014 ging het nog maar om € 4.500.

Het waterschap roept op om ingestorte oevers, afgedamde waterlopen en verstopte duikers te melden bij het schap.

Reacties

  1. schade in 6jaar 7x zo groot waar is het eind hoe legt
    u dit uit aan burger als die dit moet betalen + ALLE ANDERE FOUNA SCHADE DIE AL OVER MILJOENEN PRATEN DIT LOOPT GEHEEL UIT DE HAND
    WIE IN DEN HAAG DURFT OP TE STAAN OF KOST DAT STEMMEN

Beheer
WP Admin