Foto: Henk Riswick AlgemeenNieuws

Beregeningsverbod 2018: waar mag je niet beregenen?

Nog steeds gelden in verschillende waterschappen in Nederland onttrekkingsverboden.

Bijgewerkt op 13 december

Hoewel het watertekort officieel voorbij is, handhaven waterschappen nog steeds onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater vanwege droogte.

Beregening rechtstreeks uit de grote rivieren is gereguleerd via meldingen en vergunningen. Vergunning is nodig bij onttrekking van meer dan 100 kuub per uur, bij minder geldt een meldplicht.

Onttrekkingsverbod oppervlaktewater

In deze waterschappen geldt een (gedeeltelijk) onttrekkingsverbod van oppervlaktewater:

Onttrekkingsverbod grondwater

In deze waterschappen geldt een (gedeeltelijk) onttrekkingsverbod van grondwater:

Beweidingsverbod

Vee op dijken was tijdens de hete en droge periode op sommige plekken ook een probleem. In waterschap Drents-Overijsselse Delta geldt nog steeds een beweidingsverbod op enkele dijken.

Beregenings- en onttrekkingsverboden worden bekendgemaakt via officiële bekendmakingen op overheid.nl.

Beheer
WP Admin