In 2026 zal de beperkte krimp van leghennen vooral moderne bedrijven met tien jaar oude stallen treffen, aldus chefredacteur Robert Bodde. – Foto: Michel Velderman PluimveeCommentaar

‘Beperkte krimp in leghennensector’

De komende jaren staan er grote veranderingen voor de leghennensector op de planning. Maar met de huidige goede marges en vooruitzichten, is de vraag: hoeveel bedrijven zullen daadwerkelijk stoppen?

Ruim drie miljoen minder leghennen in 2026, waarbij vooral moderne bedrijven met tien jaar oude stallen afhaken. Nauwelijks minder vleeskuikens of vermeerderingsdieren. Dat schatten diverse kenners in als resultaat van de lopende opkoopregelingen.

Het kunnen echter heel makkelijk fors minder dan die drie miljoen hennen worden. Ten eerste zijn de marges en vooruitzichten in de leghennensector prima. Dan maken mensen een andere afweging dan in periodes met relatieve armoe. Wie afziet van opkoop, houdt ook nog eens zelf de regie over het tijdstraject van de beëindiging en de ontwikkelrichting in de periode daarna. Deelnemers aan de opkoopregeling zijn met handen en voeten aan voorwaarden gebonden en dat stuit vrije ondernemers tegen de borst.

Uitdagingen voor jonge ondernemers

Een hoog aantal tien tot vijftien jaar oude stallen betekent dat veel intekenaars nog lang niet AOW-gerechtigd zijn. Zij moeten nog minstens tien jaar overbruggen na bedrijfsbeëindiging. Daarin voorzien deze opkoopregelingen niet. Werken in loondienst past niet iedereen, een doorstart buiten de pluimveehouderij is ook niet makkelijk. Mogelijk gevolg: doorgaan op de bekende weg. Zeker ook omdat bij moderne bedrijven verkoop als going concern meer oplevert dan de stoppersvergoeding.

De opkoopregeling is opengesteld toen stikstof een mega-issue was. Piekbelasters en uitstoot uit de landbouw halen nauwelijks nog het journaal of de kolommen van de krant. De beleving is nu dus heel anders met daarbovenop schuivende panelen in de politiek. Nog een aanleiding bij velen om de potentiële bedrijfsbeëindiging te herzien.

De verdiensten zijn te goed

Aan de andere kant: intekenen voor opkoop is wel het ‘omdraaien van de knop’. Het is lastig jezelf daarna weer te motiveren om toch door te gaan. In de kern is dan immers al afstand geschapen tot het bedrijf.

Het kan dus alle kanten uitgaan. Mijn gevoel zegt dat het bij 2 miljoen hennen wel gaat ophouden. De verdiensten zijn te goed, de hobby in houden van hennen blijft en vrijheid in uitvoering en keuzes is voor velen belangrijker dan de laatste vijftig mille.

Lees meer over het stikstofbeleid

Beheer
WP Admin