Premium
Meanderende rivier. - Foto: Henk Riswick PluimveeOpinie

‘Beperk aanleg natte natuur vanwege risico vogelgriep’

Reacties

 1. Beste heer Breukink , kunt u die aantallen onderbouwen ?
  Je kan wel iets suggereren – roepen, maar graag een onderbouwing .

  1. Aantal vogels in Europa ( scientias.nl ) aantal slachtkuiken wat wordt geslacht in Nederland ( cbs)

 2. Ditshuizen , ganzen en eenden slapen op het water, rusten uit langs de waterkant ( langs de vloedlijn: zand/water )daar is het bruingroen van de ganzen- en eendenstront. Als die dieren opvliegen uit de waterplassen poepen ze, en al vliegend valt er nog mest uit. Helaas overheden, we hebben het over tonnen fosfaat en stikstof die de oppervlakte vervuilen!!!! En dan gaan “millimeteren” bij de agrarische sector. denk aan Kader Richtlijn Water en de gehele derogatie discussie. Des temeer ganzen en eenden, des temeer stront, wat in natte natuuraanleg het probleem bevorderd. In de Oostvaardersplassen schijnt de vervuiling zo erg te zijn dat het oppervlaktewater vele malen viezer is dan de waterkwaliteiten in de sloten bij de boeren in de Flevopolder.

 3. De aantallen Ganzen ,eenden , kraaien enz. zijn enorm gestegen en daardoor de stikstof uitstoot ook .Tevens worden de gewassen vervuild en schade aan toegebracht Dus stoppen met aanleg natte natuurgebieden, wat ook nog veel geld kost

 4. @Bart-Jan Oplaat
  Ik begrijp niet dat de NVP geen procedure begint tegen het natte natuurgebied in Lunteren. Het gebied trekt extra (water)vogels aan. Deze scheiden stikstof uit. De effecten van dit project zullen passend beoordeeld dienen te worden. Als er een kans is op een significant negatief effect op stikstofgevoelige natuur dan kan er geen sprake zijn van een toestemmingsbesluit in het kader van de Natuurbeschermingswet.

  We gaan de overlevingsstrijd voor behoud van commerciële veehouderij in Nederland echt niet winnen met een opinie in een landbouwblad. De aanval is de beste verdediging. In een geciviliseerd land als het onze gaan we niet op de vuist, maar vechten we zaken uit voor de rechter. Pak het op.

 5. Weer zo iets :een geval van in eigen voet schieten en niet 1 keer .
  Het aantal vogels in de EU is de laatste decennia.s afgenomen met 600.000.000
  Het aantal slachtkuikens in Nederland toegenomen met 500.000.000.
  Oorzaak van alle ellende ;groeien zonder grond voor de dieren die men houdt

Beheer
WP Admin