Foto: Michel Zoeter PluimveeNieuws

België: eieren vanaf nu fipronil-vrij

Van Belgische legkippen die momenteel in productie zijn, komen geen met fipronil vervuilde eieren meer op de markt. Dit heeft het Belgische voedselagentschap FAVV de Belgische pluimveesector bekendgemaakt.

Brugge – Van Belgische legkippen die momenteel in productie zijn, komen geen met fipronil vervuilde eieren meer op de markt. Dit heeft het Belgische voedselagentschap FAVV de Belgische pluimveesector bekend gemaakt.

Het agentschap heeft op alle legpluimveebedrijven die niet in het kader van het gerechtelijk onderzoek naar het gebruik van fipronil geblokkeerd waren, monsters genomen van elke stal met hennen in productie. Die monitoring is intussen uitgevoerd. En hoewel de FAVV meldt dat deze analyseresultaten “korteling worden afgerond” meldt het FAVV dat in combinatie met de analyses die zijn uitgevoerd op de geblokkeerde bedrijven, “gesteld kan worden dat er van de Belgische legkippen, die momenteel in productie zijn, geen gecontamineerde eieren meer op de markt komen.”

Eerst uitsluitel over fipronilbesmetting

Het is nu aan de sector en elke individuele pluimveehouder om het nodige te doen om deze garantie te blijven geven. Concreet betekent dit dat legkippen en jonge opfokmoederdieren uitsluitend in legproductie genomen mogen worden, indien door analyses is aangetoond is dat ze niet gesmet zijn met fipronil. En dat legdieren die momenteel in rui zijn, uitsluitend opnieuw in productie genomen mogen worden, indien door analyses aangetoond is dat ze niet meer vervuild zijn met fipronil.

Beheer
WP Admin