Aardappels rooien. - Foto: Mark Pasveer AlgemeenCommentaar

‘Beladen termen: beroepsverbod en oogsttijd’

Eindelijk komt er beweging in. Naast mooi weer bracht de afgelopen week eindelijk ook eens wat positiever nieuws. De opkoopregelingen rond stikstof hebben groen licht van de Europese Commissie.

Vooral de ‘woest aantrekkelijke regeling’ (LBV+) voor de zogeheten piekbelasters was een zware bevalling. Maar het is gelukt. Er zijn serieuze signalen dat om uiteenlopende redenen intussen heel wat veehouders graag van een opkoopregeling gebruikmaken. Sommigen zijn het beu, murw van de nu al vier jaar durende stikstofcrisis. Anderen willen hun bedrijf bij gebrek aan opvolger en ontwikkelingsruimte sowieso beëindigen. Hoe het ook zij, vrijwillige bedrijfsbeëindigers – zoals PAS-melders – gaan ruimte maken voor anderen. Die staan nu zeer terecht bovenaan de prioriteitenlijst om vrijkomende stikstofruimte toegekend te krijgen.

Beroepsverbod niet uit regeling

Het is Nederland niet gelukt om het ‘beroepsverbod’ uit de regeling te krijgen. Wel is het afgezwakt. Een deelnemer mag alleen niet met dezelfde diersoort op een andere plek opnieuw beginnen. De term ‘beroepsverbod’ is daarom wel erg zwaar aangezet. Belangrijker is dit: zorg ervoor dat het hele pakket tegelijk op tafel ligt, zodat betrokkenen op één moment de juiste keuze kunnen maken. Daarvoor moet ook over technische innovaties en verplaatsingsregelingen duidelijkheid zijn. En laten we er dan op hopen dat er vaart in de zaak komt, zodat die nare discussie over gedwongen bedrijfsbeëindiging door de realiteit ingehaald wordt.

Verplicht oogsten vóór 1 oktober?

Over beladen termen gesproken: in de kwestie van de wintergewassen schieten belangenbehartigers een beetje door. Het verhaal is niet juist dat de aardappels per 1 oktober van de overheid van het land móéten zijn. Iedereen roept het en deze keer doen de landelijke publieksmedia braaf mee. Maar het klopt niet.

Telers op zand en löss die na 1 oktober rooien – en een vanggewas inzaaien – krijgen een korting op hun stikstofgebruiksnorm in het volgende jaar. Maar die is – zeker over de eerste weken – betrekkelijk klein: oplopend van 5 naar 10, naar uiteindelijk 20 kilo. Geen teler zal de oogst van zijn belangrijkste gewas hierdoor laten sturen.

Het gevolg is dus niet dat de aardappels eerder van het land komen. Via een omweg is dit gewoon een korting op de stikstofnorm. Tel je die op bij andere aanscherpingen in het mestbeleid, dan is het al met al een hard gelag. Maar je kunt niet stellen dat de overheid voorschrijft wanneer je moet oogsten.

Lees meer over het stikstofbeleid

Reacties

  1. Hetzelfde bij de maximale snelheid: die bestaat niet in nederland. Je mag zo hard rijden als je wilt maar als ze je pakken moet je dokken. Was dat in 1950 maar een paar gulden, nu is dat lekker opgehoogd. Dat gaat natuurlijk ook gebeuren bij de boete van te laat aardappelen oogsten. Nu een paar kg stikstof boete dus mag de boer daarover niet klagen. Als de verontwaardiging weggeebt is gaan de boetes omhoog. Journalisten horen dit truukje toch in te zien.

Beheer
WP Admin