Rooien van fritesaardappelen. - Foto: Koos Groenenwold AkkerbouwNieuws

Aviko: aardappelen 4 ton per hectare bijgegroeid

De opbrengst van de belangrijkste fritesaardappelrassen voor de hoofdoogst komt in week 31 uit op 47 ton bruto per hectare. Dat is een groei van zo’n 4 ton per hectare in een week tijd.

Dat blijkt uit de tweede proefrooiing voor de hoofdoogst aardappelrassen van Aviko Potato.

De groeicurve van de gemiddelde opbrengst ligt met 47 ton bruto per hectare boven het vijfjarengemiddelde (38,9 ton per hectare) in dezelfde periode. De gemiddelde opbrengst van alle rassen is de afgelopen jaren deze periode niet zo hoog geweest.

Goed beregend

“Een gedeelte van de percelen die worden bemonsterd, is goed beregend”, zegt Willem van Tilburg, manager in- en verkoop bij Aviko Potato. “Dat zie je terug in de groei. Je gaat nu de nagroei missen in de hoofdrassen, waardoor de verwachting is dat de groeicurve de komende weken afvlakt. De gewassen zijn veel verder in de afrijping dan andere jaren het geval was in week 31. En de aardappelplanten zullen de komende weken nog harder slijten met het aanhoudende droge en hete weer.”

De groei in de grofte zet minder hard door. Het percentage 50 millimeter opwaarts stijgt in week 31 naar 73%. Dat is alsnog boven het vijfjarengemiddelde van 70%. Het onderwatergewicht is de afgelopen week gestegen van 390 naar 395 gram. Van Tilburg: “Incidenteel zien we doorwas in de gewassen, maar dat is nog niet zoveel.”

Cijfers geven gebalanceerd beeld

De proefrooicijfers geven een uitgebalanceerd beeld over Nederland, omdat in alle teeltregio’s in Nederland proefrooiingen worden verricht. Op twee plekken in een perceel wordt 1,33 strekkende meter gerooid. Deze monsters worden vervolgens in het kwaliteitslaboratorium verwerkt. Tot aan oogst 2018 toonde Aviko Potato de proefrooicijfers van de rassen Agria, Victoria, Innovator en Fontane afzonderlijk. De afgelopen jaren is het een gemiddelde van de 4 rassen.

Beheer
WP Admin