Veldinspectie door een NVWA-controleur. Het Bureau ICT-toetsing van het ministerie van Binnenlandse Zaken ziet grote tekortkomingen in de NVWA-visie op de eigen automatisering. Dit terwijl het kabinet in oktober nog meldde dat de NVWA-automatisering op koers lag.<em><br />Foto: Ton Kastermans Fotografie</em> AlgemeenNieuws

Automatisering NVWA schiet tekort

Er zijn grote tekortkomingen in de visie van de NVWA op haar eigen automatisering, aldus een advies van het Bureau ICT-toetsing.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft meer tijd nodig voor de automatisering. Het Bureau ICT-toetsing van het ministerie van Binnenlandse Zaken ziet tekortkomingen in de plannen. Minister Henk Kamp (Economische Zaken) heeft een advies daarover aan de Tweede Kamer gestuurd.

In oktober lag NVWA-automatisering volgens kabinet nog ‘op koers’

Vorig jaar oktober meldden toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma en minister Edith Schippers dat de automatisering op koers lag. De brief daarover werd op 16 oktober 2015 aan de Tweede Kamer gestuurd. Twee weken later stuurde het Bureau ICT-toetsing zijn advies naar plaatsvervangend  inspecteur-generaal Freek van Zoeren, met de melding dat er sprake was van ‘twee grote lacunes in het programmaplan’.

Duidelijke doelen en strategie ontbreken

De tekortkomingen gaan over het ontbreken van duidelijke doelen in het programmaplan, die achteraf gemeten kunnen worden, en het ontbreken van een strategie voor het invoeren van de automatisering. Het Bureau ICT-toetsing vindt het verstandig om het automatiseringsproject op te knippen in kleinere onderdelen. Het is zinvol een groot systeem te ontwikkelen, dat op alle terreinen van de NVWA kan worden toegepast, zegt het bureau. Daarvoor is het project te ingewikkeld, aldus het bureau. Het advies is om in één deel van het NVWA-inspectieproces een begin te maken, en de ontwikkelde systemen van daaruit toe te passen en uit te breiden naar andere delen van de inspectie.

Beheer
WP Admin