Ammoniak komt vooral vrij uit stallen, mestopslagen, bij de aanwending van (kunst-)mest en bij beweiding. - Foto: Henk Riswick AlgemeenNieuws

Ammoniakconcentratie in de lucht in 2020 flink lager

De gemiddelde ammoniakconcentratie in de lucht in Nederland was in 2020 fors lager dan in 2018 en 2019, maar hoger dan in alle andere jaren sinds 2005.

Dat blijkt uit de jongste gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM meet de ammoniakconcentraties op twee verschillende manieren, Op 6 meetstations wordt de ammoniakconcentratie in de lucht elk uur gemeten. Daarnaast heeft het RIVM meer dan 300 meetpunten in ruim 80 Natura 2000-gebieden.

Op de meetpunten in de natuur wordt de gemiddelde ammoniakconcentratie in de lucht over een hele maand gemeten.

De berekende gemiddelde ammoniakconcentratie in lucht bedroeg in 2020 6,9 microgram (µg) per kubieke meter. In 2018 was dat 8,7 µg/m3 en in 2019 7,7 µg/m3.

Intensieve veehouderij

De ammoniakgehalten in Nederland variëren sinds 2005 tussen de 5,2 en 8,7 µg/m3. De hoogste concentraties doen zich voor in gebieden met intensieve veehouderij. Daar kan de concentratie oplopen tot enkele tientallen µg/m3. Aan de kust zijn de concentraties het laagst. Ammoniak komt vooral vrij uit stallen, mestopslagen, bij de aanwending van (kunst-)mest en bij beweiding. Ongeveer 30% van de ammoniakuitstoot komt binnen 20 kilometer neer, aldus het RIVM.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier.

Beheer
WP Admin