AlgemeenNieuws

Akkoord over verminderen ammoniak-uitstoot

Den Haag – Vertegenwoordigers van de veehouderij, de veevoersector en de loonwerksector hebben met staatssecretaris van landbouw Sharon Dijksma een convenant gesloten om de uitstoot van ammoniak te reduceren. Zo ontstaat in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) juist weer ontwikkelruimte.

Het gaat om generieke maatregelen op het gebied van veevoer en management waarmee de ammoniakuitstoot in de veehouderij in 2030 nog eens 10 procent lager zullen zijn. Hiervoor worden maatregelen genomen via het voerspoor en bijvoorbeeld via het langer weiden van melkvee.

Met deze maatregelen moet het voor agrarisch ondernemers mogelijk worden hun bedrijf te ontwikkelen nabij Natura 2000-gebieden. Afgesproken is dat de ammoniakuitstoot met 10 kiloton afneemt, waarvan 5,6 kiloton kan worden benut voor de ontwikkelruimte voor landbouwbedrijven.

Dijksma spreekt van een mooi moment tijdens de ondertekening van het akkoord. “Het gaat niet alleen om de 10 procent reductie die de komende jaren gehaald moet worden. Er is in de sector en dan met name in de pluimvee- en varkenssector al veel gebeurd op het terrein van vermindering van de ammoniakuitstoot. In twintig jaar is de ammoniakuitstoot in de veehouderij gehalveerd. De sector laat daarmee zien dat ecologie en economie heel goed samengaan”, aldus Dijksma. “De PAS staat of valt bij het vertrouwen in het systeem. Het is moedig van de agrarische sector dat zij de eerste stap zetten”, zegt Dijksma.

Siemjan Schenk van LTO Nederland zegt dat dit akkoord een eerste stap is. “Het gaat hier om solidariteit in de sector. We vragen maatregelen van alle sectoren om ruimte te bieden aan de ondernemers die willen uitbreiden.” Schenk benadrukt dat er één voorwaarde is. “De ruimte die de veehouderij creëert, moet door de sector zelf benut kunnen worden en niet door andere economische activiteiten. Zij moeten zelf voor hun ontwikkelruimte zorgen.” Staatssecretaris Dijksma onderschrijft deze voorwaarde. Ze wijst erop dat bijvoorbeeld bij infrastructuur of bij de Rotterdamse haven ook al veel maatregelen zijn genomen om de uitstoot te verlagen, bijvoorbeeld door schonere auto’s.

In de Tweede Kamer wordt nog gedebatteerd over de PAS. Schenk roept de politici op om in te stemmen met het voorstel voor de PAS zoals het nu voor ligt. “Er zijn nog wel veel vragen en er moeten nog zaken worden opgelost, maar het is tijd dat we met de PAS aan de slag gaan”, zegt Schenk.

Het akkoord is naast Dijksma ondertekend door LTO Nederland, Nevedi namens de veevoersector, de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), loonwerkersorganistie Cumela, en vakbonden voor melkveehouders, varkenshouders en pluimveehouders.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug