Foto: Mark Pasveer AlgemeenNieuws

Akkoord over regeling voor jonge boeren

Provincies en EZ zijn het eens over de subsidieregeling voor jonge boeren. €10 miljoen heeft het ministerie van Economische Zaken ervoor beschikbaar. De regeling gaat open van 1 maart tot en met 15 april.

De provincies en het ministerie van Economische Zaken (EZ) zijn het eens geworden over de manier waarop de subsidieregeling voor jonge boeren moet worden opengesteld. Het ministerie heeft daarvoor €10 miljoen beschikbaar.

Provincies kunnen eigen accenten aanbrengen

De provincies en het ministerie hebben vorige week definitieve afspraken gemaakt. Hoewel de regeling voor alle jonge boeren in Nederland in grote lijnen gelijk is, kunnen provincie wel hun eigen accenten aanbrengen. Dat zal echter beperkt gebeuren, zegt staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) in een brief aan de Tweede Kamer.

Regeling open van 1 maart tot en met 15 april

De regeling voor jonge boeren maakt deel uit van het plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020. De regeling wordt opengesteld van 1 maart tot en met 15 april 2016. De manier waarop de jonge-boerenregeling dit jaar wordt uitgevoerd, zal in de loop van dit jaar worden geëvalueerd.  De bedoeling is dat vanaf 2017 de regeling geheel op initiatief van de provincies wordt uitgevoerd.

In EU subsidie naar 171.000 jonge boeren

Op Europees niveau gaat er via de regionale ontwikkelingsplannen steun naar 171.000 jonge boeren en 115.000 kleine boerenbedrijven. Dat zegt Europees landbouwcommissaris Hogan, in antwoord op vragen van de Franse Europarlementarier Patrick Le Hyaric (Groene fractie).

Zorgen over dunbevolkte plattelandsgebieden

Hogan zegt zorgen te hebben over mensen die leven in dunbevolkte plattelandsgebieden. Daar is de kans het grootst dat de bevolking in armoede terechtkomt. Het gemeenschappelijke landbouwbeleid en de regionale ontwikkelingsprogramma’s moeten het platteland leefbaar, duurzaam en florerend houden, zegt EU-landbouwcommissaris Hogan.

Breedband op het platteland voor 18 miljoen mensen

Via de regionale ontwikkelingsplannen worden 123.500 banen buiten de landbouw gerealiseerd op het platteland in de Europese Unie. Hogan zegt onder meer dat breedband wordt gerealiseerd voor 18 miljoen mensen op het platteland.

Beheer
WP Admin