Luchtfoto van Flevoland. Via <em>Akkerweb</em> kunnen telers eenvoudig hun percelen op een kaart intekenen. <br /><em>Foto: Aerophoto-Schiphol bv</em> AkkerbouwNieuws

Akkerweb voor beheer alle perceelsgegevens

Akkerbouwers kunnen straks al hun perceels- en gewasgegevens intekenen en beheren in Akkerweb, een nieuw platform waarvoor telers gratis een account kunnen aanmaken. Akkerweb moet telers helpen om bodem- en gewasinformatie te interpreteren zonder het overzicht te verliezen.

Akkerbouwers krijgen steeds meer gegevens over hun percelen en gewassen uit opbrengstkaarten, luchtfoto’s, sensoren en bodemanalyses. In combinatie met de toenemende schaalvergroting wordt het steeds moeilijker om het overzicht te houden en al deze gegevens goed te interpreteren.

Om al deze gegevens te koppelen, ontwikkelden Wageningen UR en Agrifirm Plant het geo-platform Akkerweb. Telers kunnen hierop online hun perceelsgegevens beheren en, mits gekoppeld aan gps-coördinaten, direct op perceelskaarten geografisch weergeven.

Elke teler kan account aanmaken en percelen intekenen

Iedere teler kan gratis een account aanmaken en zijn gewaspercelen intekenen. Telers die zich registreren op Akkerweb kunnen daarop zelf hun percelen in tekenen of overnemen van RVO.nl. Gebruikers kunnen daar eigen gegevens aan toevoegen.

Data die de teler in Akkerweb zet, blijven van hem. Zonder zijn toestemming kan niemand anders daarbij. Een gebruiker kan wel anderen toestemming geven om zijn gegevens te gebruiken.

Akkerweb stichting zonder winstoogmerk

Akkerweb wordt een stichting zonder winstoogmerk en werkt kostenneutraal. De bedrijven die programma’s via Akkerweb aanbieden, betalen daar een vergoeding voor. Dat geld wordt gebruikt om het platform te beheren en door te ontwikkelen.

Beheer
WP Admin