VarkensOpinie

AID moet ook innoveren

We werken hard aan innovatie in de varkenssector. Het is de hoogste tijd dat de controle-instanties dat ook eens doen.

Ik begin mijn blog met het goede nieuws. Eindelijk droog weer! We konden dus weer met de stro-pers ons land op. We gaan er voor om alles binnen te krijgen, voordat het weer gaat regenen.
Onze zeugen hadden deze zomer toch last van de warmte, we zagen namelijk veel meer terugkomers. Nu lijkt alles weer onder controle. Ik hoop dat we over drie maanden geen dip hebben in het aantal levend geboren biggen.

Innovaties

Afgelopen week heb ik gesproken over innovaties in de varkenshouderij. De bijeenkomst was in de Rondeelstal in Barneveld, een prachtig voorbeeld van innovatieve inn de pluimveehouderij. Voor de vergadering bekeken we vanuit de bezoekersgang de legkippen. Voor mij een ‘eyeopener’ om zo oog in oog met kippen te staan. Dat is eens wat anders dan vierpotige varkens. Mij viel op dat kippen net als varkens nieuwsgierige dieren zijn.

We stelden vast dat er nog veel onwetendheid is in de varkenshouderij over de maatregelen gericht op innovatie. Weinig varkenshouders en adviseurs weten van het koplopersloket. Dit loket van een aantal ministeries, waaronder LNV, wil innovatieve ondernemers stimuleren en ondersteunen bij het wegnemen van barrières in het realiseren van innovaties. Als ondernemer denk ik aan het economisch risico dat je neemt bij de implementatie van innovatieve zaken. Onderzoekers gaan daar nogal eens makkelijk aan voorbij. Het zou goed zijn als alle instrumenten die er zijn in het kader van innovatie op een rij worden gezet en zo makkelijk en overzichtelijk te vinden zijn. Misschien een idee voor de website die er komt vanuit de Innovatieagenda Varkenshouderij.
Ook weet nog steeds niet elke veehouder van het programma Netwerken. Dit najaar is het weer mogelijk om goede ideeën voor netwerken in te dienen. Over netwerken gesproken: ik vind het een leuk idee om samen met een aantal varkenshouders het mestgedrag van onze varkens onder de loep te nemen en te kijken of we ideeën hebben voor een varkenstoilet. Kan goed samen met VarkensNet. Interesse?

Electronische I&R

We hebben deze week ook gesproken over de voordelen die een elektronisch oornummer of een chip ons kan geven in onze directe bedrijfsvoering, maar ook in de keten. Dit is bij uitstek een innovatief traject dat we moeten oppakken. Er liggen op dit gebied onmetelijk veel kansen. Niet morgen, maar wel overmorgen. Daar ben ik van overtuigd. Voor het zover is, moet nog veel water door de zee. Als LTO varkenshouderij gaan we hiervoor.

Sojateelt in Nederland

Ik zag op twitter dat er in Nederland proeven worden gedaan om soja in Nederland te verbouwen. Ik ben benieuwd wat dat wordt. Het streven naar regionale kringlopen is prima, maar ook mondiale kringlopen kunnen duurzaam zijn. Met mijn voerleverancier heb ik de mogelijkheden bekeken om fosfaat in het veevoer te reduceren. Bij zeugen is dat lastig omdat in zeugenvoer veel ruwe celstof moet zitten. Dit is goed voor de gezondheid en voorkomt een honger gevoel, maar is funest qua fosfaat. Bij de vleesvarkens is een reductie van 15% zeker te halen. Ook dat is innovatie.

Meer lichtpuntjes

Verder is afgelopen week een akkoord bereikt over één kwaliteitssysteem voor diertransport, Eén Huis genaamd. Gelukkig, geen dubbele dingen doen. Nuchter boerenverstand heeft overwonnen. Op dit punt gaan we zeker een koploperspositie in Europa innemen.
Een ander lichtpuntje deze week was het feit dat er minder antibiotica gebruikt is in de varkenshouderij in 2009. De stijgende lijn is omgebogen. Een goed begin, maar nu moeten we door. Komend jaar moeten we de verdere effecten zien van ons masterplan en de plussen die daar opgezet worden.

Controles te over

Thuis werden we weer volop gecontroleerd. De gemeente kwam voor de milieucontrole. De AID kwam voor de controle van de hennepteelt. Een hennepmonster is meegenomen en dat wordt onderzocht in een laboratorium. Beetje onzincontrole, vind ik. Het zaad wordt collectief ingekocht. Neem daar dan een monster van. Nu moeten wij een stukje hennep laten staan en de AID moet komen om een monster te nemen. Dat is verspilling van energie en geld. Ook controles moeten innovatiever. Het is hoogtijd dat de AID of Europa eens over zijn eigen schaduw heenstapt.
Tot slot werd onze propaantank werd ook nog gecontroleerd. Ik zou zo zeggen: Wij kunnen er de eerste tjd weer tegen. Check en doublecheck is bij ons goed gedaan.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin