Jacob Rasmussen - Foto: Ronald Hissink AlgemeenAchtergrond

AgroVision: volop in transformatie naar de cloud

In de krimpende markt ziet softwareleverancier AgroVision voldoende kansen voor groei. Voor de kwaliteit van de software wordt de cloud de standaard.

Een jaar geleden werd Jacob Rasmussen managing director (algemeen directeur) van AgroVision. Rasmussen omschrijft zichzelf meer als agrarisch deskundige dan als ICT-specialist. “Het is belangrijk om klanten te begrijpen, wat er speelt op hun bedrijven”, aldus de Deen. Met zijn thuisbasis bij AgroVision-dochter Agrosoft in Denemarken pendelt hij wekelijks tussen Deventer en Tørring.

Jacob Rasmussen (45) is sinds juli 2019 managing director van AgroVision in Deventer. Sinds 2018 is hij in dienst, eerst als CEO bij AgroSoft, de Deense tak van het bedrijf, en als COO verantwoordelijk voor de operationele organisatie bij AgroVision. - Foto: Ronald Hissink

Jacob Rasmussen (45) is sinds juli 2019 managing director van AgroVision in Deventer. Sinds 2018 is hij in dienst, eerst als CEO bij AgroSoft, de Deense tak van het bedrijf, en als COO verantwoordelijk voor de operationele organisatie bij AgroVision. – Foto: Ronald Hissink

Het automatiseringsbedrijf is de laatste decennia hard gegroeid, door fusies en overnames in binnen- en buitenland (zie kader). Het bedrijf is een van de grote spelers op het gebied van teelt, melkvee en varkens in Nederland. In de varkenshouderij is AgroVision marktleider in Europa.

Rasmussen komt aan het roer in een tijd dat het bedrijf heeft te maken met wisselingen in het eigenaarschap, snelle technologische ontwikkelingen, discussies over eigendom van data en krimpende veehouderijsectoren.

In 2013 werd AgroVision onderdeel van CoMore en in 2016 werd CoMore onderdeel van Kiwa. Wat zijn daarvan de consequenties voor jullie bedrijf?

“Het belangrijkste dat ik ervan merk, is dat Kiwa onze visie op softwareontwikkeling onderschrijft en die financieel mogelijk maakt. Ook kunnen we van hun ondersteunende afdelingen gebruikmaken, dus ik zie alleen voordelen voor AgroVision. Onze hoofdlocatie blijft Deventer.”

In hoeverre heeft het invloed op jullie programma’s?

“Geen. We opereren geheel autonoom binnen de grote Kiwa-organisatie. We delen ook geen data met Kiwa. Überhaupt niet met derden zonder toestemming.”

AgroVision is voor Kiwa toch een vreemde eend in de bijt.

“Dat weet ik niet. Kiwa is een TIC-bedrijf (Testing, Inspecting, Certification) waarbij AgroVision als ICT-bedrijf een mooie aanvulling is. Denk aan het beheren van bepaalde databases. Maar vragen over Kiwa moet je aan hen stellen.”

Uiteindelijk moeten onze oplossingen ervoor zorgen dat ondernemers onze oplossingen willen

Het juridisch eigendom van data is nog altijd een issue. Hoe gaat AgroVision daarmee om?

“Heel simpel: De ondernemer is en blijft eigenaar van de data. Met een eenvoudige schuifknop geeft een gebruiker aan of en met wie hij informatie wil delen. Ook over het delen van data met ons beslist hij zelf, maar minder data delen kan ook betekenen minder gebruikmaken van de mogelijkheden.”

Het aantal varkens- en melkveebedrijven in Noordwest-Europa daalt. Wat betekent dat voor AgroVision?

“Er komen inderdaad minder bedrijven, maar de daling van het aantal dieren staat daarmee niet in verhouding. Ons businessmodel is robuust, omdat bedrijven betalen op basis van het aantal dieren in het programma. In het buitenland is ruimte om te groeien, zo hebben we de ambitie om in Duitsland de grootste te worden. Uiteindelijk moeten onze oplossingen ervoor zorgen dat ondernemers onze oplossingen willen.”

Wat zijn voor jullie de belangrijkste ontwikkelingen de komende tijd?

“We zitten volop in de transformatie van onze software naar cloud-gebaseerde oplossingen. Veel programma’s staan al in de cloud, zoals alle teeltpakketten van CropVision, Mifas Online voor boekhouding en onlangs zijn de melkveeprogramma’s volledig naar de cloud gegaan met CowVision. Met de varkensprogramma’s zijn we momenteel volop bezig om de onderdelen naar de cloud te brengen. Het is een zeer kostbaar en complex proces.”

Slimme analyses kunnen op bedrijfsniveau, maar er zijn ook patronen uit te halen

Waarom is die cloud zo belangrijk?

“Het is nodig om nu en in de toekomst snel en betrouwbaar te kunnen blijven werken. Achter de schermen is het veel gemakkelijker om alles up-to-date te houden en het wordt veel eenvoudiger om uitgebreide data-analyses te maken. Ik weet niet of er een goed Nederlands woord is, maar programma’s moeten ‘nicer’ zijn. Het werken met onze programma’s moet voor iedereen en overal zo gemakkelijk mogelijk zijn.”

Hoe ver gaat het maken van analyses?

“Alles is mogelijk, op een eenvoudige gebruiksvriendelijke manier. Dat is de kern van de vernieuwing. Uitgebreide en slimme analyses kunnen op bedrijfsniveau, maar er zijn ook patronen over bedrijven heen uit te halen. Dat kunnen bijvoorbeeld voerfabrikanten voor hun klanten doen. Sowieso zijn er tientallen standaardrapporten. Met algoritmen (soort wiskundig recept, red.) kan dat interessante informatie voor bedrijven en de sector opleveren. Op bedrijfsniveau zijn bijvoorbeeld verbanden mogelijk tussen klimaat, voeropname en technische resultaten. Dit biedt de komende jaren steeds meer mogelijkheden.”

We willen de klanten verwennen met heel veel toepasbare functionaliteiten

Een vorm van kunstmatige intelligentie?

“Een algoritme is relatief eenvoudig, maar in de landbouw heb je te maken met biologische variabelen wat het heel lastig maakt. De ontwikkeling zet wel door, mede door samenwerking met gespecialiseerde bedrijven en universiteiten. Dat doen we bijvoorbeeld met Agrometius in de akkerbouw en met CowManager in de melkveehouderij. Voor de varkenshouderij verwachten we binnen enkele jaren nieuwe toepassingen, maar dat is complex, ook vanwege meerdere pakketten voor de varkenshouderij. Met slimme algoritmen kunnen we betrouwbare voorspellingen maken, bijvoorbeeld over de groei van varkens of de melkproductie per dag.”

Meer technologie betekent hogere kosten voor de pakketten.

“Zeker niet, ondernemers profiteren van de mogelijkheden zonder dat ze er meer voor gaan betalen. Ons credo is ‘spoil the farmers’, dus we willen de klanten verwennen met heel veel toepasbare functionaliteiten.”

Lange historie van fusies en overnames

AgroVision is het resultaat van decennialange fusies en overnames. Tot het begin van deze eeuw waren Siva Producten en Comvee de belangrijkste leveranciers van software voor de agrarische sector. Eerder had Siva de agrarische activiteiten van Geraerts (GAC) overgenomen. Comvee nam Siva over en werd later omgedoopt tot AgroVision. Daarna volgden nog meer overnames, waaronder Farm en Opticrop.
Ook buitenlandse overnames volgden, zoals het Spaanse GTEP, het Deense AgroSoft en het Belgische CercoSoft. Vandaag heeft het bedrijf 22.000 klanten in veertig landen bij een omzet van € 15 miljoen.

De oude pakketten blijven nog bestaan. Is dat wel handig?

“Ondernemers zijn gewend aan hun oude pakketten, dat is nu eenmaal zo. Door de oude pakketten aan de online toepassingen te koppelen, hebben we tijd om stap voor stap de nieuwe online toepassing te ontwikkelen. Klanten houden de beschikbaarheid over de mogelijkheden van de programma’s. Een cloud-structuur waar alle programma’s mee verbonden zijn, is bereikbaar via MyAgroVision.com. Daar komen toepassingen beschikbaar die we aan het ontwikkelen zijn. Een ondernemer bepaalt zelf welke voor zijn situatie handig of nodig zijn. Dat kunnen analyseprogramma’s zijn, maar ook koppelingen met andere systemen op het bedrijf. Het kunnen ook ‘nice to haves’ zijn. Overigens gaat AgroVision in het buitenland wel meer eenduidig onder één naam opereren, waar we nu nog als AgroSoft in Denemarken en CercoSoft in België naar buiten treden.”

De smartphone blijft waarschijnlijk het belangrijkste instrument om mee te werken

Neem me eens mee hoe over vijf jaar ondernemers werken met hun systeem?

“Datasystemen zijn volledig geïntegreerd in het bedrijf. Via een dashboard heeft de ondernemer zicht op alle belangrijkste processen. Hij loopt door zijn bedrijf en heeft op zijn smartphone, afhankelijk van de locatie en het proces, de benodigde data en toepassingen ter beschikking. Het systeem maakt meldingen als dat nodig is. De informatie uit de managementsystemen, de mobile apps en de koppeling met externe partijen is in MyAgroVision gecombineerd in overzichtelijke dynamische rapporten. Daarmee kunnen de ondernemer en zijn adviseurs de bedrijfsvoering verbeteren. We verwachten dat over vijf jaar veel invoer via de smartphone gaat.”

Komen er ook nieuwe devices?

“De smartphone blijft waarschijnlijk het belangrijkste instrument om mee te werken. Iedereen heeft een telefoon en deze zijn gemakkelijk op bedrijven te gebruiken. Er is ook geen noodzaak voor iets anders.”

Beheer
WP Admin