Het klimaatneutrale varkensvlees is vanaf medio november verkrijgbaar in de maaltijdboxen van Marley Spoon. VarkensNieuws

Agrifirm en Vallei Varken introduceren klimaatneutraal varkensvlees

Voerbedrijf Agrifirm wil het concept van klimaatneutraal varkensvlees verder uitbreiden. Daarvoor is speciaal varkensvoer ontwikkeld. Naast het reduceren van CO2 kijkt Agrifirm ook naar een verbetering van het verdienmodel voor deelnemende varkenshouders.

Agrifirm gaat samen met drie varkenshouders in het samenwerkingsverband Vallei Varken het allereerste gecertificeerde klimaatneutrale varkensvlees op de Nederlandse markt introduceren. Dat maakte het voerbedrijf afgelopen week bekend. Het varkensvlees is vanaf medio november verkrijgbaar in de maaltijdboxen van Marley Spoon.

Nieuw varkensvoer ontwikkeld

Initiatiefnemer van het ketenconcept is Agrifirm. Het voerbedrijf zocht geschikte partners, regelde onafhankelijke certificering en ontwikkelde nieuw varkensvoer waarbij maximaal gebruik gemaakt wordt van reststromen zoals broodmeel. Ook het gebruik van lokale grondstoffen, waaronder graan, draagt bij aan de emissiereductie. Het voer – dat ten opzichte van standaard voer 15% minder CO2 uitstoot – bevat geen soja- of palmproducten en is vrij van ontbossing.

Verder gebruiken de deelnemende boeren van Vallei Varken groene energie van zonnepanelen en wordt vanaf 2023 een centrale mestvergisting ingezet. De overgebleven CO2-uitstoot wordt gecompenseerd door de investering in klimaatprojecten.

Lees ook: CO2-afdruk varkensvlees wordt belangrijker

Over gemaakte afspraken over zaken als verplichte afname van voer of vlees doet Agrifirm geen uitspraken, zo laat een woordvoerster weten. Wel geeft ze aan dat binnen het concept veel aandacht is voor de betaalbaarheid van het vlees voor de consument en een eerlijke prijs voor de boer.

Beter verdienmodel

Naast het reduceren van CO2 kijkt de onderneming ook naar een verbetering van het verdienmodel voor deelnemende boeren en andere ketenpartners. De voerprijzen zijn als gevolg van de snel wisselende marktomstandigheden erg aan verandering onderhevig. De extra kosten worden volgens Agrifirm nu door de keten heen opgevangen. De consumentenprijs is dan ook niet gewijzigd naar aanleiding van het doorvoeren van het klimaatneutraal gecertificeerde vlees.

Vallei Varken levert al vlees aan slagers, supermarkten en andere afnemers. Hoewel alle vleesvarkens, gehouden bij de boeren van Vallei Varken, het speciaal ontwikkelde voer krijgen, betekent dit volgens Agrifirm niet dat het vlees automatisch klimaatneutraal gecertificeerd is. Dit komt omdat de overgebleven CO2-uitstoot moet worden gecompenseerd, zoals bij het klimaatneutraal gecertificeerd vlees in de maaltijdboxen van Marley Spoon gebeurt.

Klimaatneutraal varkensvlees eerste stap

De introductie van klimaatneutraal varkensvlees is voor het voerbedrijf een eerste stap. Komende maanden werkt Agrifirm samen met ketenpartners aan de mogelijkheden om dit concept verder uit te breiden. Het voerbedrijf is met meerdere ketenpartners in gesprek en hoopt snel te kunnen opschalen.

Beheer
WP Admin