Foto: ANP AlgemeenNieuws

Agrarische werkgever betaalt meer WW-premie

Werkgevers in de land- en tuinbouw betalen in 2018 iets meer WW-premie.

De sectorpremie stijgt van 0,93 naar 1,08%. Dat maakte uitkeringsinstantie UWV dinsdag 24 oktober bekend. Volgens het UWV stijgt de premie omdat er binnen de landbouw meer uitzendbedrijven actief zijn en de sectorreserve laag is. Die reserves zijn in 2016 namelijk maximaal ingezet.

WW-premie laag vergeleken met andere jaren

Ondanks de stijging ligt de WW-premie nog relatief laag. In 2013, 2014 en 2015 lag de sectorpremie rond de 2%. Vorig jaar volgde een forse verlaging. Overigens gaan de WW-premies voor alle bedrijfstakken samen volgend jaar juist omlaag: van 1,36% naar 1,28%. De oorzaak: het teruglopende aantal WW-uitkeringen.

Beheer
WP Admin