Foto: Bert Jansen PluimveeNieuws

Afwachtende houding op markt voor pluimveerechten

Het is nog rustig op de markt voor pluimveerechten. Intermediairs bespeuren een afwachtende houding bij pluimveehouders.

Zo nu en dan wordt een kleine partij leaserechten verhandeld. Het prijsniveau is hoog. In regio Oost betalen pluimveehouders iets minder dan € 3 per eenheid. Zij leggen € 2,90 tot € 2,95 per eenheid neer voor leaserechten.

In de regio’s Zuid en Overig ligt het prijsniveau wat lager. In Zuid wordt € 2,40 per eenheid betaald, in Overig gaat het om € 2,20 per eenheid.

Wel interesse, nauwelijks aanbod kooprechten

De handel in kooprechten moet nog op gang komen. Hoewel er wel interesse is in kooprechten, is er nauwelijks aanbod.

In concentratiegebied Oost schommelen de prijzen rond € 25 per eenheid. Onlangs is een kleine partij kooprechten voor € 24,75 per eenheid van eigenaar verwisseld. In regio’s Zuid en Oost ligt het prijsniveau net boven € 23.

Verloop markt moeilijk in te schatten

De handel in pluimveerechten komt de laatste jaren veelal in het laatste kwartaal op gang. Intermediairs vinden het lastig te voorspellen wat de komende maanden gaat gebeuren. De markt is volgens hen moeilijk in te schatten. Het hoge prijsniveau draagt er waarschijnlijk aan bij dat veel pluimveehouders nog in de wachtkamer zitten.

Het is de vraag hoeveel pluimveehouders na het afschaffen van de POR-regeling nog pluimveerechten nodig hebben.

Beheer
WP Admin