Foto: Herbert Wiggerman AlgemeenNieuws

Adema: sector neemt te weinig verantwoordelijkheid bij dierenwelzijn

Het bedrijfsleven in de vee- en vleesketen neemt momenteel onvoldoende zijn verantwoordelijkheid om het dierenwelzijn te borgen. Dat schrijft landbouwminister Piet Adema in een brief aan de Tweede Kamer.

Adema verscherpt het toezicht van de NVWA op de vleesketen en heeft de sector nadrukkelijk gewezen op zijn verantwoordelijkheid. “Elk bedrijf en iedere medewerker binnen het bedrijf moet ervan doordrongen zijn dat zij de verantwoordelijkheid hebben om dierenwelzijn te verzekeren. Ik vind dat bedrijven elkaar hierop moeten aanspreken en zo nodig consequenties aan samenwerking moeten verbinden”, aldus de minister. Gewenste versoepelingen van het beleid staat de minister voorlopig niet toe.

Vanaf januari dit jaar is het toezicht in slachthuizen verscherpt. Dit heeft ertoe geleid dat op een aantal bedrijven maatregelen zijn opgelegd. Zo werd bijvoorbeeld vorige week de slachtsnelheid bij een Limburgse pluimveeslachter verlaagd. Ook werd dit jaar na een geval van dierenmishandeling personeel in een slachthuis vervangen.

Schorsing na drie zware overtredingen

Vanaf september zal de regeling ‘three strikes out’ gaan gelden, waarbij de erkenning van een bedrijf wordt geschorst als er drie keer sprake is van een ernstige overtreding op het gebied van dierenwelzijn. Gedacht moet worden aan varkens die levend in de broeibak terecht komen, dieren die versleept worden die niet meer kunnen lopen, of het prikken van vee in ogen of geslachtsdelen om ze op te drijven. Als er sprake is van ernstige aanleidingen, kan een bedrijf ook direct stilgelegd worden.

Voorlopig geen verhoging slachtsnelheid

Na onderzoek en op basis van recente dierenwelzijnsincidenten heeft Adema besloten dat de NVWA voorlopig geen toestemming mag verlenen voor het verhogen van de slachtsnelheid in slachthuizen. De sector zal eerst stappen moeten zetten om het dierenwelzijn te garanderen, aldus Adema. Om het toezicht in slachthuizen en verzamelplaatsen te versterken, wordt gewerkt aan een wet die cameratoezicht verplicht stelt.

Verscherpte transportverordening blijft

De verscherpte transportverordening voor de export van varkens, waarbij de voorwaarden voor licht gewonde of zieke varkens is aangescherpt is volgens Adema effectief. “Het aantal meldingen uit het buitenland over de aankomst van niet-transportwaardige varkens vanuit Nederland is afgenomen na de invoering van het aangescherpte handhavingsbeleid. Na deze wijziging in 2022 zijn er in 2022 geen meldingen meer ontvangen. In 2023 zijn tot nu toe 2 meldingen uit het buitenland ontvangen en die hadden betrekking op 8 varkens”, aldus Adema. De werkwijze blijft voorlopig van kracht, ondanks kritiek van de sector.

De sector kijkt onvoldoende kritisch naar de transportwaardigheid van dieren

Voor melkkoeien is de gezondheidscertificering voor exportdieren sinds april aangescherpt. Dierenartsen konden het dierenwelzijn op basis van bestaande Europese richtsnoeren onvoldoende vaststellen en borgen. Ook zag de NVWA dat het aantal meldingen van buitenlandse autoriteiten over niet-transportwaardige runderen niet afnam. Concreet betekent de aanscherping dat voor licht gewonde of zieke melkkoeien waarvoor het vervoer mogelijk extra lijden kan veroorzaken, geen exportcertificaten meer worden afgegeven.

Adema schrijft in zijn brief aan de Kamer dat ondanks het verzet van de sector gebleken is dat aanscherping van de transportregels heel hard nodig is. “Bij iedere constatering van een niet transportwaardig rund, heeft desbetreffende veehouder, handelaar of exploitant van een verzamelplaats geen goede afweging gemaakt. En dat gebeurt nog steeds te vaak. De sector kijkt onvoldoende kritisch naar de transportwaardigheid van dieren”, vindt de minister.

De Tweede Kamer debatteert woensdag 31 mei over de NVWA.

Beheer
WP Admin