AlgemeenNieuws

Aangaan maatschap is geen schenking

Het aangaan van een maatschap levert geen belaste schenking op. Het feit dat de zoon op basis van het maatschapscontract de onderneming tegen een lage waarde kan overnemen is een gebruikelijke clausule.

Kort samengevat is de uitspraak van hof Leeuwarden de volgende:

De vader van belanghebbende heeft tot en met 1994 een agrarische onderneming in de vorm van een eenmanszaak gedreven. Per 1 januari 1995 gaat hij een maatschap aan met zijn zoon. In deze maatschap brengt de vader zijn eenmanszaak in. De maatschap is wegens uittreding van de vader beëindigd per 31 december 2003. Belanghebbende heeft daarna het bedrijf van de maatschap voor eigen rekening en risico als eenmanszaak voortgezet.

In geschil is of de vader door te kiezen voor het aangaan van een maatschap een schenking aan belanghebbende heeft verricht. Hof Leeuwarden is van oordeel dat ten tijde van het aangaan van de maatschap belanghebbende niet materieel is bevoordeeld, zodat van een schenking geen sprake is.

Voor zover het aangaan van het overnemingsbeding als een bevoordeling van belanghebbende is aan te merken, overweegt het hof dat door het aangaan van de maatschapsovereenkomst een complex van rechten en verplichtingen ontstaat, waarbij een (voorwaardelijke) bevoordeling van één van de maatschapsleden zou kunnen optreden. Hiervan is geen sprake. De bij het aangaan van de maatschap bedongen voorwaarden zijn gebruikelijk. De vader heeft de stille reserves voorbehouden en enkel het gebruik en genot van de activa ingebracht zodat ook daarin geen bevoordeling van belanghebbende is gelegen, aldus het hof.

Het hoger beroep wordt vervolgens ongegrond verklaard.

Meer informatie: LJN: BQ9021, Gerechtshof Leeuwarden , BK 10/00206

Beheer
WP Admin