Foto: Mark Pasveer RundveeNieuws

80% melkveehouders heeft problemen met mestafzet

80% van de melkveehouders heeft problemen met mestafzet. Dat blijkt uit een enquête van de vakgroep melkveehouderij van LTO Nederland onder zo’n 1.250 melkveehouders. Van de bedrijven die problemen hebben met mestafzet kan 42,5% geen afnemer vinden. 73,3% geeft aan financiële moeilijkheden te hebben door de hoge mestafzetkosten.

Van de ondervraagden moet 26% sinds de afbouw van de derogatie mest gaan afvoeren, 58% heeft al ervaring met het afvoeren van dierlijke mest. Ongeveer de helft van de ondervraagden verwacht meer dan € 40.000 extra kosten te hebben aan mestafzet. Ongeveer 19% van de ondervraagden verwacht tot € 10.000 extra kosten te hebben aan mestafzet, 24% verwacht € 20.000 extra te moeten betalen en 18% verwacht dat het € 30.000 extra gaat kosten.

De ondervraagden ervaren dat akkerbouwers soms wel mest willen afnemen, maar dit niet kunnen vanwege de strikte data die gelden voor bemesting en inzaai van gewassen. Het natte voorjaar maakt de situatie daarbij ook niet makkelijker. Veel veehouders merken dat mesthandelaren daardoor ook moeite hebben om hun afspraken na te komen.

Grote emotionele impact

De aangescherpte mestregels blijken ook emotioneel grote impact te hebben op de ondernemers. 52% van de ondervraagden maakt zich zorgen over de toekomst van hun bedrijf. “Je ziet een ravijn op ons af komen en sommige collega’s zitten er al in”, reageert een van de ondervraagden. 8% geeft aan te overwegen te stoppen, 17% vreest zijn of haar bedrijf niet meer te kunnen overdragen. 39% van de ondervraagden zegt zich echt machteloos te voelen. Veel boeren geven ook aan dat ze het beleid onrechtvaardig vinden omdat ze dierlijke mest moeten afvoeren en wel kunstmest mogen aanvoeren. Ze hebben het gevoel niet de hoeveelheid te mogen bemesten dat het gewas nodig heeft en de bodem daardoor wordt uitgeput.

Veehouders: graslandderogatie beste oplossing

Melkveehouders is gevraagd wat ze een passende oplossing zouden vinden voor de mestproblemen op hun bedrijf. Het overgrote deel vindt derogatie op grasland de beste oplossing. Ook het versmallen van bufferstroken op grasland naar 0,5 meter is een graag geziene maatregel. Demissionair landbouwminister Piet Adema heeft echter meermaals aangegeven in Brussel geen ruimte te krijgen voor versoepelingen op de derogatiebeschikking.

Over het investeren in renure zijn de ondervraagden verdeeld: grofweg de helft van de ondervraagden ziet dit zitten, de andere helft niet. Het overgrote deel van de ondervraagden ziet het extensiveren van hun bedrijf – door minder koeien óf meer grond – niet zitten. Ook minder jongvee aanhouden zien de meeste boeren niet als een oplossing. De afrekenbare stoffenbalans zien veel veehouders ook als oplossing. Ook pleiten de ondernemers voor het gebruiken van de plaatsingsruimte van bufferstroken, waarbij de mest dan niet op de bufferstrook, maar elders op het perceel uitgereden mag worden.

De Tweede Kamer besluit de komende maand over maatregelen om de mestmarkt te verlichten.

Reacties

Beheer
WP Admin