<em>Foto: Roel Dijkstra</em> AlgemeenNieuws

400 ton onveilig DDGS geleverd aan voerindustrie

Er is 400 ton DDGS met een te hoog nitrietgehalte uitgeleverd aan twee Nederlandse mengvoerbedrijven. Dit bleek bij een test op 29 februari en daarop volgde direct een blokkade. SecureFeed zegt dat het product niet bij veehouders is terechtgekomen.

Er is 400 ton DDGS met een te hoog nitrietgehalte uitgeleverd aan twee Nederlandse mengvoerbedrijven. Het te hoge gehalte is bij een test op 29 februari vastgesteld en het product is direct daarna geblokkeerd. Volgens voorzitter Frank Jorna van SecureFeed is het product niet bij veehouders terechtgekomen.

Te veel nitriet in Distillers Dried Grain Solubles

DDGS, een korte benaming voor Distillers Dried Grain Solubles, is een lucratief bijproduct van de productie van ethanol en bier. Het is een erg eiwitrijk ingrediënt voor veevoer. Volgens Jorna is de veiligheid van het veevoer en daarmee de voedselveiligheid op geen enkel moment in gevaar geweest. Het nitrietgehalte lag bij de test op 28,6 mg/kg ppm. De maximumnorm ligt op 15 mg/kg ppm.

Een te hoog nitrietgehalte maakt het product toxisch. SecureFeed onderzoekt of DDGS voortaan vaker moet worden getest op nitriet. “Dat hangt ervan af hoe het gehalte zo hoog is gekomen.” Volgens Jorna heeft de industrie proactief gehandeld: “De twee SecureFeed-leden hebben direct het product aangeboden voor vergisting. Dat besluit was al genomen voordat de NVWA in beeld kwam.”

‘DDGS kwam van Rotterdamse ethanolfabriek’

Doorgaans betrouwbare bronnen zeggen dat de DDGS is geleverd vanuit de Rotterdamse bio-ethanolfabriek van Abengoa. Dezelfde bronnen zeggen dat het totale volume vervuilde DDGS veel hoger ligt, namelijk op circa 7.000 ton. De DDGS zou ook zijn geleverd aan klanten in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Jorna ontkent noch bevestigt de gegevens. “Ik spreek alleen over onze leden.”

Herkomst mais onduidelijk

Abengoa verwerkt in Rotterdam met name mais tot ethanol. De mais wordt van over de hele wereld aangevoerd. Het is nog onduidelijk waar de mais vandaan komt en hoe het gehalte zo hoog is gekomen. Voor het vinden van de besmetting wordt gekeken naar de bewerking in de fabriek, het transport, opslag maar ook de mogelijkheid is dat  akkerbouwers een te grote hoeveelheid stikstofkunstmest hebben gebruikt.

Schadevergoeding twijfelachtig wegens surseance van betaling

De vraag is of Abengoa kan worden gedwongen de schade te vergoeden. Het van origine Spaanse conglomeraat verkeert in surseance van betaling. De Nederlandse fabriek kreeg recentelijk een half miljoen euro boete omdat ze meer vervuilde lucht uitstoot dan de milieuvergunning toestaat. Het bedrijf was niet direct bereikbaar voor commentaar.

Meer informatie over de prijzen van veevoer voor rundvee vind je in Boerderij Marktprijzen:  

Prijs snijmais
Prijs tarwestro grote balen
Prijs bierbostel
Beheer
WP Admin