Foto: Andrea van Schaik AlgemeenNieuws

3.000 bedrijven krijgen etiket piekbelaster

De 3.000 bedrijven met de meeste impact op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden worden aangemerkt als piekbelaster. Zij komen voor de keuze te staan om wel of niet mee te doen aan de stoppersregeling. Als dat niet genoeg stikstofruimte oplevert, komen er dwingende maatregelen. Dat is het plan voor de ‘piekbelastersaanpak’ van stikstofminister Christianne van der Wal.

Welke bedrijven dat zijn, is nog niet bekend. De minister laat nog bij het RIVM uitrekenen wat de drempelwaarde qua depositie is om bij deze selectie van bedrijven te horen.

Mix van maatregelen mogelijk

Boeren kunnen vanaf april op een website hun bedrijfsgegevens invullen en zien voor welke maatregelen ze in aanmerking komen. Het gaat dan zowel om vrijwillig stoppen of verplaatsen, maar er komen ook bijvoorbeeld subsidieregelingen voor innovatie en extensivering. “Het is best mogelijk om met een mix van maatregelen, zoals stalaanpassing, voermanagement en extensivering, door te gaan.” Het is wel een voorwaarde dat de manier van stikstof reduceren juridisch houdbaar is, benadrukt de minister. In de piekbelastersaanpak zitten behalve boeren ook 35 industriële bedrijven.

Van meet af aan is het de bedoeling geweest dat de stikstofwinst van deze aanpak als eerste ten goede moet komen aan PAS-melders. Het plan moet zo’n 100 mol stikstofneerslag per hectare per jaar opleveren. Voor legalisatie van de PAS-melders is 11 mol nodig, maar of de aanpak voldoende gaat zijn om alle bedrijven te legaliseren, is afhankelijk van de locatie van zowel de ‘piekbelasters’ als de PAS-melders.

Lees ook: Boerenorganisaties hekelen blijvende onduidelijkheid stikstofplan

Stikstofuitstoot industrie en verkeer

Ook heeft minister Van der Wal bekend gemaakt wat de reductiedoelen voor de industrie en het verkeer zijn. Dat zijn reductiepercentages van resp. 38% en 25%. Voor de landbouw is dit percentage 41%. Dat betekent dus een minder zware opgave voor de andere sectoren. Toch vindt minister Van der Wal de aanpak evenredig: “Voor industrie en verkeer zijn er zware opgaven op het gebied van klimaat en luchtkwaliteit, voor de agrarische sector ligt de focus op de natuurkwaliteit en dus op stikstof. Dat is niet gelijk, maar wel evenredig.”

Ook draagt de minister het argument aan dat stikstofoxiden, die vooral van verkeer en industrie komen, verder van de bron neerslaan en dus een kleinere impact hebben als het gaat om de neerslag van stikstof.

Stikstofdoel 2030 in de wet

De ministerraad is vrijdagmiddag akkoord gegaan met het voorstel uit het coalitieakkoord om het stikstofdoel voor 2030 in de wet vast te leggen. In dat jaar moet 74% van de stikstofgevoelige natuur onder de Kritische Depositiewaarde (KDW) zijn. De evaluatiemomenten 2025 en 2028 worden ook vastgelegd, zoals Johan Remkes afgelopen oktober adviseerde. De wet ligt nu ‘ter consultatie’. Op een later moment moet de wet goedgekeurd worden door eerst de Tweede en vervolgens Eerste Kamer voor de wet ook echt ingaat.

Lees meer over piekbelasters

Lees meer over het stikstofbeleid

Reacties

 1. @even anders, Helaas is groei noodzakelijk om brood te blijven verdienen. Het probleem zijn de mensen die op LINKS stemmen en RECHTS winkelen.

  Als elke linkse rakker er ook naar zou handelen/betalen, konden de agrariërs prima met wat minder dieren en werk hun broek op houden.

 2. @Even anders, het lijkt er op dat u hier gewoon van zit te genieten. Waarom moet de landbouw het meeste krimpen? Waarom kunnen andere sectoren niet meer krimpen? Waarom gaat u niet meer krimpen? Want een beter milieu begint bij jezelf.

  1. Mensonides, waarom lees je wat ik schrijf niet beter, ik heb altijd al verkondigd dat er in de landbouw in Nederland geen rek meer zit. Dat groei van de landbouw buiten de EEG moet plaatsvinden, dat had de industrie jaren geleden al door en die vestigt zich nu buiten Nederland.
   Mijn idee is dat er geen plaats is in Nederland voor 1,57 miljoen koeien en

  2. @Even anders, de landbouw is in de laatste 40 jaar helemaal niet gegroeid. Er waren in 1980 al 2 miljoen koeien. Ja bedrijven zijn groter geworden, maar het aantal bedrijven is enorm gedaald. Het enige dat is gegroeid is de befolking, het aantal auto’s en het aantal vliegbewegingen. Waarom kunnen die andere sectors ook dan niet krimpen? Nederland is inderdaad vol, maar waarom moeten er zoveel mensen in Nederland bijkomen. Waarom moeten er zoveel nieuwe huizen (1 miljoen) bijgebouwd worden?

 3. Welke sector wil wel krimpen buiten de landbouw.
  EVEN ANDERS? Hoop zeverpraat van je.
  Vertel mij is welke sector gaat krimpen vrijwillig voor klimaat? Of Fijnstof?

  1. Niets en niemand, dat weet een ieder dus daarom moet de politiek beslissen daar zijn politici voor,
   Maar ik heb kinderen en kleinkinderen ik wil als goed rentmeester een leefbare wereld voor hun achterlaten. Maar wat jij zeverpraat noemt past jouw gewoon niet, jij wilt een enorm aantal koeien/kippen/varkens houden zonder om je de gevolgen daarvan te bekommeren.
   IK ben geen aanhanger van D66 maar Tjeerd heeft gelijk als hij vind dat de landbouw geregaleerd moet worden. In mij optie zou daar productiequota een goed instrument voor zijn.
   Maar nu ga jij beweren dat je vrije ondernemer wilt zijn, maar een vrije ondernemer moet niet afhankelijk zijn van EEG subsidie en dat zijn jullie. Ik zoek naar een oplossing waar boeren met een verantwoorde manier voedsel kunnen produceren en daarmee een een fatsoenlijk inkomen kunnen verwerven. IK DENK NA EN ANDERS MAAR DAT PAST JULLIE NIET, MEDE DOOR HET FEIT DAT IK WEL WAT KAN VERANDEREN, dus noem je dat gemakkelijkheid halve maar zeverpraat, maar ik heb een andere mening dit noemt men democratie.

  2. Beste @ Even Anders. Een paar weken geleden heeft zich in Ohio een gigantische milieu ramp voorgedaan. Intussen gaat Biden naar Ukraine op visite met een grote zak geld en het getroffen gebied in zijn eigen land krijgt niets. Zelfs Erin Brockovich kan er met de pet niet bij hoe de Amerikaanse regering zijn eigen volk ijskoud laat vallen. We weten hoe regeringen in het hele westen hun belasting betalers een poot uit draaien onder het mom van het milieu en het klimaat. Nu zich echter echter in het westen een ramp heeft voorgedaan die zich kan meten met Chernobyl zien we hoe weinig interesse er werkelijk is in het milieu. De prioriteit van Amerika in het kort is het de baas blijven in west Europa en het veroveren en opdelen van Rusland. De Nederlandse staat maakt het met onzinnige regelgeving onmogelijk voor boeren om aan de regels te kunnen voldoen. Op die manier worden boeren gedwongen hun bedrijven te verkopen. Het gaat helemaal niet om stikstof maar om de grond. De stikstof is slechts gereedschap om draagkracht te creeren bij de minder ingelezen meerderheid van de bevolking. Begrijp dat als de overheid boerderijen mag stelen dan mag dat beste @ Even Anders met jou huisje ook. Onlangs las ik dat als jou huisje in 2030 niet geisoleerd is volgens overheids maatstaven je er niet meer in mag wonen.

  1. Wiersma de gehele agrarische sector heeft altijd van het CDA gelijk gekregen, vergunningaanvragen die wij mijn fractie (VVD) ongewenst achten vanwege geuroverlast lees stankoverlast werden toch doordrukt ( de wet van de helft + 1) Ik ga hier het volgende op zeggen waarom bijt jij nu in de hand die jouw steeds heeft gevoed, wat mij mag het maar ik vind het karakterloos.

 4. Hallo heren het uur nu komt nabij en de politici doen een plas en Rutte laat alles zoals het was.
  Waarom wil de landbouw niet meewerken aan een reductie onomkoopbare reductie van de veestapel, kijk zelf jullie boegbeeld Caroline acht dit bespreekbaar ( zij geeft duidelijk aan dat zij ook op het pluche wil) jullie worden bedonderd waar jullie bijstaan en dan na afloop zeggen Wier haben das nicht gewust
  Maar ja dat is de prijs die wordt betaald voor politieke ontrouw.

  1. Even anders
   Vrijwillige opkoop is niemand op tegen. Verplicht ligt het anders . Een vraag hoe zou jij het vinden als jij je huis uit moest om asielzoekers op te vangen?
   Er wordt heel eenzijdig naar de agrarische sector gekeken , maar deze is bij melkkoeien veel kleiner als in 1980 ( ver voor de aanwijzing van de N2000 gebieden) en bij varkens ongeveer even groot.
   Het autoverkeer is meer als verdubbeld, het vliegverkeer is verviervoudigd en het aantal mensen is met 4 miljoen gestegen. Bij de aanwijzing van de N2000 gebieden was het bestaande gebruik leidend. Waar zou volgens jou op basis van deze cijfers reductie plaats moeten vinden?

 5. Komt er nu wel of geen stoppersregeling voor niet-piekbelasters? Ik hoor namelijk alleen dat het over piekbelasters gaat.

  1. Er komt helemaal geen opkoopregeling, laat je toch niets wijsmaken, straks eind april komt er een persbericht dat het weer over de zomer heengetild wordt. Zo worden we massaal met een kluitje het riet ingestuurd, jaar in , jaar uit. En dan moeten de lachgas en methaanregelingen nog volgen…….

  2. E is al een stoppersregeling voor alle bedrijven maar die vinden jullie niet goed genoeg, en tegen Nico Rooij wil ik zeggen hoe kom je erbij dat er heel eenzijdig naar de agrarische sector wordt gekeken, de industrie moet ook 25% bijdragen in de krimp, waarom zijn we met zijn allen niet bereid de broekriem wat aan te halen, voor een schoner en vooral beter leefbaar Nederland. En ga me niet vertellen dat het wel meevalt met de uitstoot van stikstof want dan nodig ik u graag uit in ons voorheen Salland waar de ,,natuurgebieden” nu overwoekerd worden door distels en brandnetels.
   Kijk we hoeven het niet eens te zijn of te worden maar draag eens een alternatief aan wat geen groei inhoudt (nogmaals ik ben niet tegen de agrarische sector ik heb er mijn leven lang mijn brood verdiend) Maar de agrarische sector stelt zich vijandig op tegen mensen zoals ik die ook oog voor andere dingen in het leven hebben

  3. Even anders
   De groei is al lang geleden gestopt door de quota (rechten) voor de diverse sectoren . Ik meldde in mijn bijdrage dit al. In tegenstelling tot auto- en vliegverkeer en het aantal mensen daar zit de groei.

  1. Je vergeet dat boeren bij de vvd allang een vies woord is .
   Dus hier zal na alle gelieg de afrekening ook sensationeel zijn.

  2. Ach wat moet ik daar op zeggen, de gehele agrarische sector heeft altijd van het CDA gelijk gekregen, vergunningaanvragen die wij mijn fractie (VVD) ongewenst achten vanwege geuroverlast lees stankoverlast werden toch doordrukt ( de wet van de helft + 1) Ik ga hier het volgende op zeggen jullie zijn ondankbare honden.

  3. Hallo Schuts, wel even bij de les blijven mijn partij (VVD) staat in de peilingen op plus 2 dus we doen het goed zou je zeggen . ( p.s. Ik hoor ook tot die groep die vindt dat Rutte over datum is maar ?)

  1. Ik ben het wat betreft de onzekerheid met je eens, maar dat heeft de sector aan zichzelf te wijten zij willen niet de benodigde krimp uitvoeren.

Beheer
WP Admin