Partner
Foto: KWS RundveePartner

2023 een topjaar voor maiskuilen

Droogte in 2022 leidde tot een magere maisoogst, terwijl 2023 een jaar was met hogere zetmeelwaarden en betere opbrengsten.

Het verschil met 2022 kan niet groter zijn. De mais stond toen, door gebrek aan vocht op de juiste momenten, op veel plaatsen te verdrogen. Hierdoor werden over het algemeen droge kuilen geoogst met een relatief laag zetmeelgehalte, hoge NDF en relatief lage VCOS-waarden. Op plaatsen waar beregend kon worden, viel het nog enigszins mee, maar veel mais moest in 2022 noodrijp geoogst worden. Gemiddeld genomen spreken we voor het jaar 2022 over een zetmeelgehalte van 345 gram, waarbij er uitschieters waren van 300 tot 370 gram.

Wie ruimte hadden in het ruwvoer, oogstten een deel van de mais als MKS of CCM of kochten extra mais op stam aan om zo het zetmeelgehalte te compenseren. Voor veel veehouders was het dus lastig melken. Veel krachtvoer en/of bijproducten moesten extra worden aangekocht om het rantsoen kloppend te maken, en zelfs dan was het soms nog moeilijk om een hoge productie te behalen én te behouden. Bij een aantal veehouders was daarnaast de mais al snel op. Daardoor moest er gerekend worden met minder mais in het rantsoen of moest mais uit de kuil aangekocht worden.

Potentieel silomais zien we dit jaar terug

Voldoende vocht en warmte blijven onmisbaar voor de maisteelt. Als we kijken naar de analyses van dit jaar, dan zien we dat het zetmeelgehalte beduidend hoger ligt, namelijk op 375-430 gram. Hierbij zien we ook een lagere NDF- en hogere VCOS-waarden. De mais kon in goede omstandigheden geoogst worden. Ook de opbrengst was over het algemeen een stuk hoger dan vorig jaar. Op veel plaatsen was de silo zelfs te klein om alle mais in te kuilen en werd er wederom voor gekozen om een deel van de mais al te oogsten als MKS of CCM.

Let op bij de overgang van oude naar nieuwe mais

Bij nieuwe ingekuilde mais is het zetmeel de eerste maanden een stuk bestendiger dan oude mais. Naarmate de tijd van inkuilen, wordt de korrel zachter en bevat die meer onbestendig zetmeel.

Bestendig zetmeel is goed voor de koe, maar overmaat schaadt. Het aandeel bestendig zetmeel wordt niet verwerkt in de pens, maar op darmniveau. Wanneer te veel bestendig zetmeel wordt gevoerd, komt dit in de dikke darm waardoor darmverzuring kan optreden. Het voeren van te veel onbestendig zetmeel geeft echter weer risico op pensverzuring.

Je ziet hierin dan ook een verschil met de rassen Flint x Dent en Dent x Dent: Flint x Dent zal in het begin van inkuilen een hoger aandeel bestendig zetmeel bevatten dan Dent x Dent. Houd dus rekening met deze zaken als u overgaat van een oude maiskuil naar een nieuwe.

Neem voor meer informatie contact op met uw regionale KWS-adviseur.

Beheer
WP Admin