De rust die deze foto uitstraalt staat in schril contrast met de Duitse invasie die korte tijd later zou plaatsvinden. Nederland was toen al maanden bezig zich hier op voor te bereiden. Voor de uitrusting van de troepen waren onder andere paarden nodig – die werden gevorderd. Om de troepen te huisvesten werden scholen en boerenschuren gebruikt. - Foto: Misset BoerenlevenAchtergrond

1940: voorjaarswerk vlak voor de oorlog uitbreekt

Een bijzondere foto van de start van het voorjaarswerk, gemaakt vlak voor de Duitse invasie.

De foto is gemaakt in het voorjaar van 1940. Het was nog voor de Duitse invasie op 10 mei, die voor Nederland het begin van de Tweede Wereldoorlog zou inluiden.

Tekst gaat door onder de video

Stalmest in de boot

De boer in het bootje is met palen op weg om ergens de afrastering in orde te maken. De andere boten liggen klaar om vol stalmest gekruid te worden, een zwaar karwei want na een heel seizoen op de mestvaalt of grupstal waren mest en stro tot een compacte kluwen verworden. De mestvork erin steken was nog te doen, er een pluk uittrekken was een ander verhaal. En dan moest de hele vracht ook nog per kruiwagen over een wiebelige plank in de boot.

Met peddelen of punteren ging het vervolgens naar percelen verder van huis. Daar moest de hele handel wederom over een plank weer aan wal gekruid worden. Maar het ging met goede moed, want zonder mest geen goede gewasgroei, het zware werk hoorde er gewoon bij.

Fruitbomen en bessenstruiken

Links op de foto staan hoogstam fruitbomen en bessenstruiken. Die pasten nog mooi op het stukje grond tussen huis en sloot. Men voorzag vroeger grotendeels in de eigen fruitbehoefte, een deel werd verkocht op de markt. Fruitbomen zorgden zo voor extra inkomsten. En wat niet vers werd opgegeten, werd gekookt, gedroogd of geweckt. Zo bleef het lang houdbaar, want even een kilootje appels halen bij de supermarkt was er nog niet bij.

En de schillen? Daar wist de verschijning rechts op de foto wel raad mee. Vaag is bij de punt van de boot een varken te zien, de onmisbare afvalverwerker op menig boerenbedrijf.

In de rubriek Zo ging het toen gaan we terug in de tijd. Boerderij bestaat al meer dan 100 jaar en aan de hand van foto's uit het archief kijken we naar de agrarische sector in de vorige eeuw. Benieuwd naar meer historie? Check het dossier Zo ging het toen.

Reacties

  1. De Duitsers liepen zomaar Nederland binnen. In de negen maanden vooraf had men ook de bevolking van wapens kunnen voorzien, dan had het geen 5 jaar geduurd!

Beheer
WP Admin