In de normen voor wateroverlast is vastgelegd hoe vaak een gebied onder water mag komen te staan. Foto: Henk Riswick AlgemeenNieuws

15.000 hectare voldoet nog niet aan norm wateroverlast

Bijna 15.000 hectare polderland in Nederland voldoet nog niet aan de wateroverlastnormen die de overheid vastgesteld heeft.

Dat is 0,4% van het totale gebied waarvoor deze normen gelden. Dat blijkt uit cijfers van de Unie van Waterschappen. De Unie meldt dat er afgelopen jaren forse vooruitgang geboekt is op dit punt. In 2005 voldeed bijna 79.000 hectare nog niet aan de normen. Dat areaal is dus flink teruggedrongen.

Meeste hectares in De Dommel

Aan de gebieden die nu nog niet aan de wateroverlastnormen voldoen, wordt gewerkt. Ruim de helft ervan komt ook binnen de norm na passende maatregelen. Dan blijft nog 0,2% over waar de normen niet haalbaar lijken en ze wellicht bijgesteld moeten worden.

In het Brabantse waterschap De Dommel liggen de meeste hectares die nog niet binnen de norm zitten, het gaat daar om ruim 1.800 hectare.

Wateroverlastopgave neemt toe

In verband met de klimaatverandering is in de toekomst meer inspanning nodig om binnen de normen te blijven. Extreem weer met zware buien zal vaker voorkomen. De wateroverlastopgave, zoals de waterschappen dat noemen, zal verder toenemen. Zware buien spelen daarin niet de enige rol, ook de bodemdaling heeft gevolgen.

Vijf typen gebieden

In de normen voor wateroverlast is vastgelegd hoe vaak een gebied onder water mag komen te staan. Er zijn vijf typen gebieden: bebouwd, glastuinbouw, hoogwaardige land- en tuinbouw, akkerbouw en grasland. De laatste categorie heeft de laagste norm: de acceptabele overstromingskans is hier eens per tien jaar. Bij akkerbouw is dat 1:25, bij de glastuinbouw en hoogwaardige land- en tuinbouw 1:50 en bij bebouwd gebied eens per honderd jaar.

Meer lezen over agrarisch vastgoed? Check het dossier!

Beheer
WP Admin