AkkerbouwNieuws

1.500 hectare voor grasteelt in Veenkoloniën gezocht

Akkerbouwers in de Veenkoloniën hebben er voor hun teeltplan een optie bij: gras telen. Organisatie HarvestaGG, die gras gebruikt als grondstof voor energie, hoogwaardig veevoer en compost, zoekt telers die vanaf volgend najaar gras willen opnemen in hun bouwplan.

Komende week zijn er informatieavonden voor akkerbouwers in de regio.

Goed voor bodemvruchtbaarheid

Bedoeling is dat volgend najaar 1.500 tot 1.700 hectare Veenkoloniale akkerbouwgrond wordt ingezaaid met een speciaal grasmengsel, bestemd voor een zo hoog mogelijke opbrengst aan biomassa.

Het speciaal ontwikkelde gras zou ook goed zijn voor de bodemvruchtbaarheid. HarvestaGG, een initiatief van agrarisch ondernemer Jan Cees Vogelaar uit Lelystad, belooft een saldo dat minimaal vergelijkbaar is met dat van tarwe of andere rustgewassen.

‘Cascadering’

Voor de verwerking van het gras wordt een installatie gebouwd in Ter Apelkanaal, Green Goods Farm genaamd. Deze gaat voor twee derde draaien op speciaal hiervoor geteeld gras, en voor een derde op plantaardige reststromen zoals bermgras. De verwerking gebeurt volgens het principe van ‘cascadering’, waarbij steeds de meest hoogwaardige toepassing wordt gezocht.

De aanvraag voor een milieuvergunning ligt bij de provincie. Deze winter wordt de terinzagelegging en daarna de afgifte van de vergunning verwacht. Volgens HarvestaGG is de afzet van de eindproducten al geregeld.

Beheer
WP Admin