AkkerbouwOpinie

Zware tijden in Noord-Australië

Voor de akkerbouw ziet het komende seizoen er goed uit. Maar niet overal gaat het voorspoedig. Het Noorden heeft het zwaar door het wegvallen van export en het uitblijven van regen.

Vorige week was het hier in Australië de kortste dag van het jaar. Voor de akkerbouwgebieden ziet het komende seizoen er goed uit. De granen zijn in het algemeen goed opgekomen en goed aan het uitstoelen. Door het warme weer is alles enkele weken te vroeg. Het koolzaad staat elf weken na zaaien al flink te bloeien en het is nog drie maanden tot de oogst. Ik weet niet of dit wel goed gaat. De agronoom heeft dit nog nooit eerder meegemaakt.

Nederlandse hulp bij de oogst

Na de drukke zaaiperiode zijn de Nederlanders die meehielpen op weg naar huis. Onderweg maken ze nog een vakantiestop van enkele weken in Thailand, voordat ze in oktober weer terugkomen. De voorbereiding voor de oogst in oktober begint al goed te lopen. We hebben al zeven van de ongeveer twaalf mensen die we verwachten nodig te hebben aangenomen. Het  ziet er naar uit dat de oogst  hier voor een groot deel een Nederlandse aangelegenheid wordt.

Noord-Australië heeft het zwaar

Niet overal in Australië gaat het voorspoedig. Vooral het Noorden heeft het zwaar te verduren. De eerste grote domper was dat de Australische regering vorig jaar de export van levend vee naar Indonesië van de ene op de andere dag stillegde. Dat deed ze als gevolg van een filmpje waarin te zien was dat tijdens de slacht in Indonesië de koeien bar slecht behandeld worden.

Prijs daalt door wegvallen export

De afzetmarkt naar Azië bestaat voor een groot deel uit levend vee, omdat de vraag naar ritueel geslacht en vers vlees het grootst is. Naar diepgevroren vlees is weinig vraag. De Australische slachterijen konden die extra tienduizenden stuks vee uiteraard niet aan en de prijzen begonnen te dalen. Meerdere cattle stations kozen noodgedwongen voor een grotere bezetting in afwachting van betere tijden. De prijs is inmiddels gedaald tot onder €1 per kilo levend-gewicht.

Droogte in regenseizoen

Het is vrij normaal dat het vee in gewicht afneemt in de droge periode en weer groeit zodra het begint te regenen. De laatste zomer pakte echter anders uit; in het Noorden was sprake van een regenseizoen zonder regen. Het gevolg was dat door de combinatie van het extra aantal dieren en weinig regen het voer snel op raakte. Op veel bedrijven is een panieksituatie ontstaan.

Onverkoopbaar vee

Veel rundvee is zo vermagerd dat het niet te verkopen is. Op de markt in Longreach brachten hele koppels minder dan €20 per dier op, terwijl het transport naar de markt op zijn minst het dubbele kost. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel vee omkomt.

Veel bedrijven staan te koop

Ook de prijzen voor grasland en landbouwgrond zijn enorm gedaald. Er staan in het noorden en westen van Australië veel boerderijen te koop. Deze boerderij van 177.000 hectare, inclusief 6.000 stuks vee is verkocht voor €3.035.000 (€17 per hectare en het vee gratis). Dit bedrijf telt 77.900 hectare en 1.300 stuks vee. Bedrijven worden hoofdzakelijk door Chinese en Amerikaanse investeerders opgekocht en daarna dikwijls verhuurd. De gebruikelijke huurprijs is tegenwoordig 5 à 6 procent van de aankoopwaarde. Dit is voor de meeste investeerders een lucratieve zaak, er van uitgaande dat bovenop dit percentage nog 3 procent inflatievoordeel gerekend mag worden.

Beheer
WP Admin