RundveeNieuws

Zuivel verbiedt compost vanaf januari 2015

Doetinchem – In navolging van FrieslandCampina verbieden ook de andere zuivelverwerkers het gebruik van compost in ligboxen per 1 januari 2015.

DOC Kaas stelde veehouders afgelopen week via een brief op de hoogte van het komende verbod. Cono waarschuwde haar veehouders afgelopen voorjaar tijdens de ledenvergaderingen al voor het op handen zijnde verbod. Nieuwkomer A-Ware neemt nog geen melk van veehouders af en heeft daarom ook nog geen afspraken omtrent compost gemaakt. Maar volgens een woordvoerder zal A-Ware vanaf januari de lijn van de andere zuivelaars gaan volgen, temeer omdat het bedrijf de kwaliteit van de kaas voorop stelt.

Over het gebruik van biobedding laten de zuivelaars zich nog niet uit. Wel waarschuwt Cono veehouders ervoor te zorgen dat er geen broei in opgeslagen product kan ontstaan. Bij broei is er namelijk wel een verhoogde kans op de vermeerdering van TAS en XTAS. Ook moet broei in de boxen voorkomen worden. Verder wil de kaasproducent onderzoek van NIZO Food Research naar de invloed van opslag en bewerking van biobedding en digestaat afwachten.

Beheer
WP Admin